NGS
Přehled řešení

NGS

Přinášíme Vám revoluci v rychlosti laboratorní diagnostiky a dostupnosti personalizované medicíny. NGS metoda pro komplexní řešení sekvenace je navržena s ohledem na maximální efektivitu a uživatelsky příjemné pracovní prostředí. Software zahrnuje diagnostické panely pro DNA, RNA a rychlý servis. Každý z našich kitů poskytuje laborantům komfort ucelených řešení, včetně přípravy knihoven a vlastní bioinformatické analýzy. Příjemným bonusem navíc je intuitivní a snadné ovládání.
fastGEN NGS technologie

fastGEN NGS technologie

fastGEN technologie přináší revoluci v rychlosti laboratorní diagnostiky. S rychlým a jednoduchým protokolem se hodí do každodenní rutinní diagnostiky. Metoda je založena na ultra hlubokém sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálně značenými hybridními primery. 

 

fastGEN lze použít pro geny: KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, IDH ½, POLE/CTNNB1, TP53, TERT, PIK3CA, BCR::ABL1 a CFTR.  

16S Microbiome NGS Assay

16S Microbiome NGS Assay

Složení a rozmanitost lidského střevního mikrobiomu byly spojeny s širokou škálou fenotypů. Pomocí amplikonového sekvenování cíleného na V3-V4 regiony 16S rRNA snadno a rychle objevíte složení mikrobiomu v lidském střevě. 

 

16S Microbiome NGS Assay spolu bioinformatickou analýzou nabízí komplexní hodnocení bakteriálního složení v analyzovaných vzorcích. 

Hereditary Cancer NGS Assay

Hereditary Cancer NGS Assay

Nabízí možnost přesné analýzy dědičných genetických mutací zvyšujících riziko rakoviny ve 31 vybraných genech. Umožňuje detekci jednonukleotidových variant, variabilitu počtu kopií, inzerce, delece a mikrosatelitové nestability. 

Somatic Mutation NGS Assay

Somatic Mutation NGS Assay

Panel je zaměřený na 10 klíčových genů spojených s rakovinou stejně jako na detekci genové fúze ve třech genech způsobených strukturálními variacemi. Díky schopnosti identifikovat jednonukleotidové varianty, inzerce, delece a fúze nabízí komplexní pohled na onkogenní změny ve vybraných genech, čím pomáhá k volbě správný léčby. 

Clinical Exome Sequencing (CES) NGS Assay

Clinical Exome Sequencing (CES) NGS Assay

Sekvenování klinického exomu představuje nákladově efektivní způsob analýzy relevantních genů souvisejících s onemocněními. Náš optimalizovaný obsah panelu pokrývá 7500+ genů s více než 100 genetickými onemocněními (imunologické, plicní, neurologické, atd.).   

GENOVESA – cloudový databázový bioinformatický a interpretační systém

Je uživatelsky přívětivý bioinformatický systém určený pro komplexní analýzu NGS dat. GENOVESA doplňuje naše NGS řešení a vyniká taky jako výjimečná softwarová možnost pro analýzu dat NGS, bez ohledu na použitou sekvenační technologii. Nabízí přizpůsobitelné funkce, které zajišťují analýzu na míru a bezproblémovou integraci s potřebami zákazníka. 

 

Podrobnější informace k softwaru naleznete zde.
 

Máte dotaz? Obraťte se na

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager