Sekvenace mikrobiomu
Přehled řešení

Sekvenace mikrobiomu

Získejte podrobný obraz mikrobioty díky sekvenování nové generace s naší sekvenační službou pro laboratoře a vědecká pracoviště. Náš all inclusive servis zahrnuje dopravu vzorků, kontrolu kvality, přípravu knihovny, sekvenaci a bioinformatickou analýzu s demultiplexingem a taxonomickým vyhodnocením dat.

Hlavní výhody našeho řešení

  • analýza se využívá při výzkumu poruch imunity, nádorových onemocnění, dermatitid, střevních zánětů, náběhu na obezitu nebo při hrozbě psychických poruch
  • možnost úpravy dle požadavků zákazníka a cílení na různé regiony 16S rRNA
  • all inclusive servis
  • pokročilý reporting s vizualizací výsledků
  • data v libovolném formátu pro vlastní zpracování
  • možnost individuální nabídky šité na míru
   Podrobnější, než čekáte. Přehlednější, než doufáte

Podrobnější, než čekáte. Přehlednější, než doufáte

Data jsou k dispozici v libovolném formátu pro vlastní analytické zpracování. Dodáme vám surová data ve FASTQ formátu pro vaše pipeliny, nebo využijeme těch našich a poskytneme vám výstupy pro taxonomické přiřazení. Náš pokročilý reporting s vizualizací výsledků nabízí okamžitý a podrobný taxonomický přehled. 

Objevte výhody NGS sekvenování od BioVendor MDx

Objevte výhody NGS sekvenování od BioVendor MDx

Náš komplexní servis zahrnuje dopravu vzorků (DNA či stolice, stěrů a sputa), kontrolu kvality (izolované DNA), přípravu knihovny, sekvenační technologie (300 bp i 250 bp pair-end čtení s garancí 20K čtení/vzorek) a bioinformatickou analýzu s demultiplexingem a taxonomickým vyhodnocením dat. Při přípravě knihovny cílíme na doporučené regiony 16S rRNA, využíváme strategii duálního indexování, jednokrokové poolování pro vyšší kvalitu dat a zvýšenou diverzitu komplexních amplikonových knihoven pro kvalitnější výstupy.  

NOVINKA: Analýza NGS dat

NOVINKA: Analýza NGS dat

Obdrželi jste data ze sekvenace mikrobiomu a nevíte, jak je interpretovat? Pomůžeme Vám s vizualizací dat a statistickou analýzou. K vyhodnocení dat potřebujeme pouze tabulku s metadaty a charakterizované analyzované vzorky.

Zajímá Vás sekvenování 16S mikrobiomu? Obraťte se na

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager