Alergologie
Přehled řešení

Alergologie

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí. Naše diagnostika alergií dokáže multiplexovou metodou podrobně stanovit senzibilizace na rozsáhlou škálu alergenů, následně na multioborovém analyzátoru zhodnotit jednotlivé alergeny a tam kde specifické IgE nestačí, poskytneme diagnostiku buněčné alergie.

Hlavní výhody

  • vhodné pro laboratoře všech typů
  • spolehlivé výsledky
  • snadné ovládání
  • eliminace výskytu falešně pozitivních výsledků
  • minimalizace ruční práce
  • žádná práce navíc s přípravou reagencií - všechny jsou dodávány přímo k použití (ready to use)
Zjištění podrobného schématu senzibilace na určité alergeny pomáhá při diagnostice pacientů s alergiemi. Panelové vyšetření alergenů ALEX2 pokrývá všechny hlavní alergické senzibilátory. V jednom vyšetření získáte přehled o výsledcích senzibilizace na 117 extraktů a 178 molekulárních komponent. Dále s využitím multioborového analyzátoru IDS iSYS s využitím principu chemiluminiscence můžete sledovat vývoj senzibilizací jednotlivých alergenů.
Kit ALEX<sup>2</sup>

Kit ALEX2

Souprava ALEX2 je určena pro imunoanalýzu využívající pevnou fázi jako nosič. Analytický protokol testu zahrnuje vysoce účinný inhibitor zkříženě reagujících uhlovodíkových determinantů (CCD) což téměř eliminuje výskyt falešně pozitivních výsledků. Po provedení laboratorního testu následuje pořízení jeho snímku a následná analýza pomocí zařízení ImageXplorer. Výsledky testu jsou analyzovány pomocí softwaru Raptor Server a uvedeny v jednotkách reakce IgE (kUA/l).

Stolní analyzátory MAX 45k a MAX9k

Stolní analyzátory MAX 45k a MAX9k

Společně s ALEX2, otevírá MAX 45k plný potenciál multiplexového testování IgE. Jedná se o automatický stolní analyzátor pro zpracování a zobrazení výsledků multiplexních kazetek Alex nebo FOX, na kterém lze zpracovat až 50 testů v jednom běhu. Kazetky FOX slouží na detekci IgG (intolerance) proti 286 potravinám a primárně jsou určeny pro automat. Lze je ale zpracovat i manuálně. Součástí analyzátoru MAX je cloudový software Raptor Server umožňující on-line aplikační a servisní podporu a vzdálenou správu výsledků.

Automatický stolní analyzátor nabízíme i v menším rozměru pro použití na současné zpracování 10 vzorků v jednom běhu - MAX 9k.

Plně automatizovaný IDS iSYS

Plně automatizovaný IDS iSYS

IDS iSYS je plně automatizovaný přístroj, jehož technologie je založena na principech chemiluminiscence a absorbance. Je to sice specialista především na markery kostního metabolismu, metabolismu vápníku, CKD-MBD, hypertenze, růstu a fertility, ale k dispozici je také široká škála parametrů z oblasti autoimunitních onemocnění a lze díky němu identifikovat i klíčové parametry z širokého spektra alergenových zdrojů (epidermální, profesní, stromy a trávy, potravinové intolerance atd.).

Alergeny CAST® od společnosti BÜHLMANN

Alergeny CAST® od společnosti BÜHLMANN

BÜHLMANN poskytuje širokou škálu kvalitativně kontrolovaných alergenů a směsí, které jsou standardizované a validované pro použití v testech buněčné alergie. Alergeny CAST® jsou určeny pro in vitro stimulaci leukocytů v testech CAST®, konkrétně v soupravách FLOW CAST® a CAST® ELISA. Na lahvičku s alergenem vychází až 4 stimulace.

Máte dotaz z oblasti alergologie? Obraťte se na

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager