Cystická fibróza
Přehled řešení

Cystická fibróza

Cystická fibróza je závažné genetické onemocnění, které významně ovlivňuje kvalitu a délku života pacienta. Včasná diagnostika a následná léčba jsou klíčové pro zlepšení celkové prognózy a způsobu života pacienta. Samotná diagnostika se opírá o podezření na základě anamnézy, které pak velmi spolehlivě potvrdí stanovení koncentrace chloridů ve vzorcích potu.

Hlavní výhody našeho řešení

  • rychlý a bezbolestný odběr potu u pacientů všech věkových kategorií
  • speciálně tvarované elektrody pro bezpečný odběr i u velmi malých dětí
  • odběr potu do kapiláry s detekcí odebraného množství
  • transport vzorku v pevně uzavřené mikrozkumavce, nedochází ke ztrátě objemu
  • vysoce přesné měření hladiny chloridů i v nízkých koncentracích
  • snadné ověření správnosti měření pomocí speciálně vytvořeného systému kontrol RIQAS
  • inovativní analyzátor poskytuje přesnou analýzu již do 20 sekund.
  • intuitivní ovládání přístrojů pomocí LCD displejů
Diagnostika cystické fibrózy

Diagnostika cystické fibrózy

Jedinečný systém určený pro stimulaci pocení na povrchu kůže pacienta a následný odběr vzorku potu do mikrozkumavky pomocí odběrového kolektoru.

 

Systém přivádí na kůži napětí 1.5 mA po dobu 5 minut, který společně s pilokarpinem uvolňovaným z eliptických Macroduct Advanced disků, stimuluje pocení v místě pod elektrodou. Po nastimulování se na dané místo přiloží kolektor s odběrovou kapilárou, do které je během 30 minut odebráno 15 ul potu, což je dostatečné množství pro provedení analýzy. Kolektor obsahuje barvivo, díky kterému lze snadno odečíst množství vzorku, které se v kapiláře nachází. 

 

1. krok - Systém pro odběr vzorku potu

Induktor Macroduct Advanced: Přístroj, který umožňuje indukci, odběr a současné sledování postupu pomocí vizuálního návodu. Data o odběru jsou zaznamenána ve formátu pro export a ukládána pro umožnění zpětné kontroly.

 

Macroduct Advanced Supply Kit: Souprava obsahuje veškerý spotřební jednorázový materiál pro stimulaci pocení na povrchu kůže pacienta potřebné pro provedení odběru vzorku u šesti pacientů. V soupravě najdete pilogelové disky, odběrové kolektory s kapilárou, obsahující modré barvivo pro vizualizaci množství odebraného potu a uzavíratelné mikrozkumavky pro skladování a transport vzorku do laboratoře.

2. krok – Chloridometr ChloroChek

2. krok – Chloridometr ChloroChek

Analyzátor ChloroChek se používá pro kvantitativní in vitro diagnostické stanovení chloridů v lidském potu. Pracuje na principu kulometrické titrace chloridů stříbrnými ionty generovanými elektrolýzou ze stříbrné elektrody v pracovním roztoku. Vyniká především svou jednoduchostí a rychlostí zpracování vzorku.

 

Analyzátor je vybaven intuitivním dotykovým displejem, který uživatele provede celým procesem analýzy chloridů v potním vzorku. Tento přístroj nabízí kontroly na třech různých hladinách, což zajišťuje přesnost a spolehlivost výsledků.  

3. krok – RIQAS kontrola - Sweat Testing EQA programme

3. krok – RIQAS kontrola - Sweat Testing EQA programme

RIQAS představuje největší mezinárodní systém externí kontroly kvality (EHK, EQA), do kterého je zapojeno přes 75 000 laboratoří ze 138 zemí světa. Tento systém nabízí komplexní a cenově výhodné řešení EHK, které pomáhá laboratořím zlepšit přesnost testování a zvýšit spolehlivost výsledků.  

 

Laboratoře se mohou kdykoli během roku přihlásit do jednoho nebo více dostupných flexibilních programů, mezi kterými je i program na ověření stanovení hladiny chloridů ze vzorků potu

 

Mezi hlavní výhody RIQAS patří rozsáhlá uživatelská databáze, snadno srozumitelné reporty a vzorky nejvyšší kvality. Výstup externí kontroly kvality lze pak snadno použít při akreditování metody stanovení chloridů ze vzorků potu ve Vaší laboratoři. 

Chtěli byste se dozvědět více o diagnostice cystické fibrózy? Obraťte se na:

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology