Slovníček

Aglutinace - Sérologická reakce aglutinogenu s aglutininem, projevující se agregací aglutinogenu a tvorbou specifických viditelných shluků.

Amplifikace -  Zvýšení počtu kopií molekul RNA nebo DNA. V molekulární diagnostice je amplifikace DNA / RNA nutným předpokladem pro uskutečnění většiny genetických testů.

CCDs - (Cross-reactive carbohydrate determinants) zkříženě reagující uhlovodíkové determinanty jsou uhlovodíkové struktury vázající se na proteiny. Jsou odpovědné za zkříženou reaktivitu sér alergických pacientů vůči širokému spektru alergenů z rostlin a hmyzu.

GeneXpert - Systém GeneXpert je uzavřená, samostatná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která umožňuje úplnou automatizaci molekulární analýzy. Je k dispozici v konfiguraci s jedním, dvěma, čtyřmi nebo šestnácti moduly. Všechny používají stejnou patentovanou technologii kazet pro každý test Xpert®.

Hemokultivace - mikrobiologické kultivační vyšetření krve na přítomnost bakterií

Chemiluminiscence - Spontánní uvolnění světla, které je výsledkem chemické reakce (může dojít i k omezenému uvolnění tepla).

MIC - (ang. minimum inhibitory concentration) Minimální inhibiční koncentrace antibiotika je nejnižší koncentrace antimikrobiální chemikálie, která inhibuje viditelný růst mikroorganismu po 24 hodinách inkubace.

Výtěr z nosohltanu - Způsob odběru klinického testovacího vzorku nosního sekretu ze zadní části nosu a krku. Hltan je část hrdla za ústní a nosní dutinou a nad jícnem a hrtanem – trubice směřující dolů do žaludku a plic. Nosohltan (lat. pars nasalis pharyngis nebo nasopharynx) je horní část hltanu.