Koagulace
Přehled řešení

Koagulace

Ve spolupráci se společností Diagon nabízíme koagulometry pro laboratoře všech typů a velikostí. Jedná se o moderní a plně automatické koagulační analyzátory vhodné pro optickou detekci koagulace, imunologické a chromogenní testování v random access módu. Všechny tři velikosti koagulometrů se vyznačují master kalibračními křivkami (dodávané výrobcem) pro rutinní testy a D-dimer, automatickým ředěním a funkcí automatického reflexního testování / opakování.

Hlavní výhody

  • inovativní uživatelské rozhraní
  • vícejazyčný software
  • inteligentní QC menu
  • rozšířená úroveň uživatelského přístupu a ochrana heslem
  • unikátní transportní systém kyvet
  • obousměrné připojení LIS
  • volitelný 24/7 vzdálený přístup v reálném čase
  • snadné ovládání a nenáročná údržba
CoagM – nejmenší automatický koagulometr

CoagM – nejmenší automatický koagulometr

CoagM je nejmenší automatický koagulometr pro vaši laboratoř s výkonem až 110 PT testů za hodinu a maximální kapacitou 40 vzorků / 250 kyvet. Mezi jeho klíčové výhody patří algoritmus filtrování (aby se zabránilo interferenci lipidů), nakloněný držák reagencií pro snížení mrtvých objemů, integrovaná čtečka čárových kódů, statimové pozice pro vzorky a schopnost současného použití více šarží reagencií. Při práci můžete využit 7 chlazených a 2 reagenční pozice.

CoagL – koagulometr pro středně velké laboratoře

CoagL – koagulometr pro středně velké laboratoře

Představujeme CoagL – čtyřkanálový kompaktní automatický koagulometr pro středně velké laboratoře s výkonem až 160 PT testů za hodinu a maximální kapacitou 70 vzorků / 500 kyvet. Může se pochlubit čtyřmi nezávislými měřícími kanály (každý se dvěma vlnovými délkami). Stejně jako jeho menší kolega CoagM, i CoagL má algoritmus filtrování (aby se zabránilo interferenci lipidů), nakloněný držák reagencií pro snížení mrtvých objemů, integrovanou čtečku čárových kódů, statimové pozice pro vzorky a schopnost současného použití více šarží reagencií. Při práci můžete využit 14 chlazených a 4 reagenční pozice.

CoagXL – nejvýkonnější automatický koagulometr

CoagXL – nejvýkonnější automatický koagulometr

Největším a nejvýkonnějším automatickým koagulometrem je CoagXL se třemi režimy měření (fotometrie, turbidimetrie a nefelometrie) a s výkonem až 300 PT testů a 170 PT + APTT testů za hodinu. Má kapacitu 150 odběrových zkumavek v 15 stojanech a až 1000 kyvet. Využívá 8 měřicích kanálů (každý se 2 vlnovými délkami) a je schopen uložit více než 1 000 000 naměřených dat a souvisejících křivek. K dispozici má 44 chlazených pozic pro reagencie, 4 pozice pro pufry a až 8 pozic pro kontroly / kalibrátory. Mezi jeho unikátní vlastnosti patří technologie cap piercing, detekce hladiny kapaliny a hlášení stavu zásob reagencií a spotřebního materiálu.

Coag 4D PLUS - manuální analyzátor

Coag 4D PLUS - manuální analyzátor

Koagulometr Coag 4D Plus je ideální řešení pro in vitro diagnostická použití. Jde o skladný manuální analyzátor, který může analyzovat vzorky pomocí koagulometrické, chromogenní a imunologické metody. Výsledky analýz lze zobrazit, ukládat a  vydávát. Primárním testovaným vzorkem je plazma oddělená centrifugací plné krve, antikoagulované citrátem sodným.

Pre-analytická kontrola vzorků s kontrolou naplnění zkumavky a detekcí sraženiny

Pre-analytická kontrola vzorků s kontrolou naplnění zkumavky a detekcí sraženiny

Modul pro pre-analytickou kontrolu integrity vzorku je rozšířen o automatickou detekci HIL, detekci sraženiny a kontrolu úrovně naplnění zkumavky se vzorkem. Chyby při pre-analytickém zpracování vzorků lidské plazmy, včetně optických interferencí u hemolytických, ikterických a lipemických (HIL) vzorků, nesprávného plnění zkumavek a tvorby sraženin ve vzorku, jsou příčinou více než 80 % chybných hlášení výsledků při testování hemostázy. Aby se těmto preanalytickým chybám předešlo, jsou nyní na všech platformách pro automatické testování hemostázy Coag Line rutinně k dispozici kontroly integrity vzorku včetně interference HIL, kontroly hladiny vzorku a kontroly sraženiny ve vzorku.

Koagulační reagencie

E-shop hlavní obrázek

Dia-SORB

Dia-SORB promývací roztok pro každodenní údržbu a čištění automatických koagulačních analyzátorů pro diagnostická měření.

Kat. číslo
11180
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-IMIDAZOL

Dia-IMIDAZOL diluční pufr.

Kat. číslo
21180
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-D-Dimer

Dia-D-DIMER kvantitativní test pro stanovení D-dimeru.

Kat. číslo
32075
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-AT III (FIIa)

ANTITHROMBIN III chromogenní test.

Kat. číslo
33012
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41048
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41192
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-FIB

Reagencie pro kvantitativní stanovení fibrinogenu.

Kat. číslo
61060
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT

Reagencie pro stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času.

Kat. číslo
71048
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT LIQUID

Reagencie pro stanovení parciálního protrombinového času.

Kat. číslo
72024
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-PT 5

Reagencie pro stanovení protrombinového času.

Kat. číslo
81050_HEM
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-Cont I-II

Kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91010
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT I-II

Dia-CONT I-II kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91020
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT Ddi I_II

Dia-CONT Ddi I-II je lyofilizovaná kontrolní plazma dvou hladin (normální a abnormální) určená ke kontrole následujícího testu: • D-dimer (Ddi).

Kat. číslo
93010_HEM
Výrobce
Diagon Ltd. - Hungary
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-CAL

Dia-CAL kalibrační plazma pro koagulační testy.

Kat. číslo
95012
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Dia-Clean SYS

Čisticí roztok pro pipetory. 

Kat. číslo
h23126
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Coag Cleaner

Promývací roztok. Vhodný pro automatizované koagulační analyzátory DIAGON Coag Line.

Kat. číslo
h60102
Výrobce
DIAGON GmbH
Poptat

Máte dotaz? Obraťte se na

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology