fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit

Novinka

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit slouží pro rychlou přípravu sekvenační knihovny, potřebné pro detekci fúzního genu BCR::ABL1.

Katalogové číslo
RDNGS0011
Velikost balení
16 vzorků
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager

Popis

Fúzní gen BCR::ABL1 hraje významnou roli v patogenezi různých rakovin krve. fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit slouží pro rychlou přípravu sekvenační knihovny, potřebné pro detekci fúzního genu BCR::ABL1 pokrývajícího major, minor a micro zlom. Sekvenační data jsou analyzována pomoci softwaru GENOVESA, modul fastGEN dostupného online.

Technické parametry

Metoda
fastGEN
Skladovací podmínky
Méně než -20 °C
Regulační status produktu
RUO

Související produkty