16S Microbiom NGS (set A)

Novinka

Kit pro přípravu knihovny včetně reverzní transkripce, indexů a magnetických kuliček.

Katalogové číslo
9-131
Velikost balení
96 testů
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dulavová Eva
Dulavová Eva

Popis

Představujeme kit pro analýzu mikrobiomu pomocí amplikonového sekvenování cíleného na doporučené V3-V4 regiony 16S rRNA. Jedna varianta kitu obsahuje reagencie, primery a indexy pro sekvenaci až 96 vzorků. Nabízíme tři kombinovatelné varianty, které díky strategii duální indexace umožňují sekvenovat až dvojnásobné množství vzorků v jednom sekvenačním běhu. Metodika pro zvýšení diverzity amplikonové knihovny zvyšuje kvalitu výstupních dat. Postup využívá doporučeného poolování pouze v jedno kroku, díky tomu není potřeba bioinformaticky demultiplexovat sekvenační data. Součástí kitu je i taxonomické vyhodnocení a vizualizace dat pomocí on-line nástroje.

Technické parametry

Aplikace
Identifikace mikroorganismů, Gastroenterologie, Diabetologie, Molekulární biologie, Potravní intolerance, Výzkum, Genetika
Skladovací podmínky
Méně než -20 °C
Vzorek
Stolice, DNA
Detekována agens
V3-V4 regiony 16S rRNA
Regulační status produktu
RUO

Související produkty