Událost

Pokračujeme v odborných BioVendor WS, tentokrát na téma kontrol kvality

září 2023
Odborný workshop na téma externí a interní kontroly kvality navázal na obnovenou tradici seminářů pro odborníky ze všech oborů a koutů diagnostiky. Tentokrát jsme zvolili téma, provázející každou laboratoř a v kterém my, díky výhradnímu zastoupení společnosti Randox v ČR, můžeme poskytnout zajímavá řešení.

Naše semináře většinou pořádáme v Brně ve školícím centru BioVendor a v Praze. Nyní máme za sebou pražskou část seminářů, v krásných prostorách hotelu Cube, zasazeného do romantických pražských uliček Nového města.

Odborné pohledy na laboratorní diagnostiku

Pozvaní účastníci z řad našich zákazníků měli možnost vyslechnout a následně podiskutovat nad tématem zkušeností s kontrolními cykly externích kontrol (EHK) RIQAS ve FN Motol s Mgr. Janem Illnerem, pod záštitou doc. Ing. Karla Kotašky, Ph.D., pro které je nyní vhodná doba na zařazení do portfolia EHK laboratoří.

Následovalo téma paní doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. předsedkyně České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN o významu kontrol 3. stran a unikátních parametrech, které firma Randox může nabídnout ve svém Acusera portfoliu.

Vše završily témata pohledu na komplexnost řešení pro interní kontrolu od Randoxu v podání zástupkyně BioVendoru Mgr. Martiny Bohuňkové, s přednáškovou perličkou na závěr, kdy se k účastníkům připojil online z Irska Jordan Calder, odborník spol. Randox na mezilaboratorní systém řízení a kontroly dat Acusera 24.7, aby představil výhody a možnosti, které tento software laboratořím přináší.

Více než jen seminář

Celý WS se nesl v příjemné rodinné atmosféře, stejně jako následná diskuze při skvělé kuchyni hotelu Cube a jeho konferenčního centra Alma.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemné odpoledne a těšíme se na další setkávání při aktuálních tématech diagnostiky.

Pozvánka na seminář

Chtěli byste se o kontrolách kvality od Randoxu dozvědět více?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Další aktuality

Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále
Událost Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

11. - 17. března 2024
V rámci globální iniciativy Brain Awareness Week, největší světové kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí o významu a přínosech vědeckého bádání v oblasti mozku, se i Česká republika zapojí do celosvětové osvěty.
Čtěte dále
Novinka Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

březen 2024
Celá řada ELISA souprav je validována pro různé typy vzorků a soupravy obsahují kontroly kvality, které umožnují sledovat konzistenci měřených výsledků a minimalizují riziko vzniku chyb.
Čtěte dále
Událost Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

březen 2024
Projekt CLIA od společnosti BioVendor Group vstupuje do třetího roku svého působení na trhu a úspěšně se zavádí na prestižních pracovištích v České republice i v zahraničí.
Čtěte dále