Událost

Spolupráce s univerzitami na industriálních PhD pracích

červen 2024

Program BioVendor Academy zastřešuje spolupráci s českými vysokými školami, což umožňuje studentům propojit jejich disertační, diplomové nebo bakalářské práce s praktickým výzkumem a vývojem v BioVendor Group. Mezi naše partnery patří například Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brně.

Oblast tzv. industriálních PhD prací spojuje akademický svět s podnikatelskou sférou a přináší významné inovace v oblasti výzkumu a diagnostiky.

Dotační projekt ADDIT-CE

V rámci dotačního projektu ADDIT-CE*, zaměřeného na výzkum a vývoj inovací v diagnostice a léčbě Alzheimerovy nemoci, byl vytvořen pilotní program pro nadané studenty doktorského studia. Díky naší účasti v tomto projektu jsme mohli přivítat dvě doktorandky z Masarykovy univerzity v Brně, Anetu Vaškovou a Anetu Kozelekovou, které spolupracují s naším oddělením CriCo pod vedením Darii Strouhalové.

*ADDIT-CE: Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe, 101087124

Aneta Vašková: "Industriálny PhD program mi ponúkol jedinečnú možnosť spojiť vedecký výskum na univerzite s praktickým využitím vo firme akou je BioVendor…"

Aneta studuje druhý ročník doktorského programu Matematická biologie, bioinformatika a modelování na Masarykově univerzitě ve spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi v ústavu RECETOX a zaměřuje se na výzkum biochemických a biofyzikálních funkcí apolipoproteinu E (ApoE). Cílem její práce je rozvíjet nové přístupy k léčbě Alzheimerovy nemoci. Spolupráce s BioVendorem jí umožňuje produkci ApoE proteinu v lidských buňkách, což je pro její výzkum velkým přínosem.

Industriálny PhD program mi ponúkol jedinečnú možnosť spojiť vedecký výskum na univerzite s praktickým využitím vo firme akou je BioVendor, čo hodnotím ako veľkú výhodu pre moju budúcu kariéru. Nový smer výskumu sústredený na proteín ApoE a jeho vplyv na výskum Alzheimerovej choroby pre mňa predstavuje vzrušujúcu a zásadnú zmenu, kde sa učím nové techniky a prístupy,“ doplňuje Aneta Vašková.

Aneta Kozeleková: “Velmi kladně oceňuji přátelskou atmosféru a nápomocný kolektiv na oddělení CriCo.”

Aneta je studentkou třetího ročníku doktorského studia na Masarykově univerzitě ve spolupráci s CEITEC – Central European Institute of Technology, kde se zaměřuje na charakterizaci struktury a interakcí proteinů spojených s neurodegenerativními onemocněními. Díky našemu laboratornímu, metodickému a technologickému vybavení má možnost připravit biologicky relevantní formu Tau proteinu v savčích buňkách, což by v její domovské laboratoři bylo obtížné dosáhnout.

Nad nabídkou dlouhodobější stáže v BioVendoru jsem dlouho neváhala, neboť jsem si mimo jiné chtěla rozšířit obzory za hranice akademické sféry. Práce v BioVendoru mi přináší možnosti naučit se nové metody a přístupy jako např. přípravu proteinů v savčích buňkách, ale také poznat firemní kulturu. Velmi kladně oceňuji přátelskou atmosféru a nápomocný kolektiv na oddělení CriCo.“ dodává Aneta Kozeleková.

Iveta Křepelková: “Ráda bych poděkovala celému týmu Molekulární diagnostiky společnosti BioVendor za pomoc a příjemné pracovní prostředí…”

Iveta začala spolupracovat s BioVendor Group hned po ukončení magisterského studia biochemie v roce 2014. Byla zaměstnána v dceřiné společnosti BioVendor Instruments, kde se podílela na vývoji a testování přístrojů pro laboratorní diagnostiku. I když ji tato technicky zaměřená oblast zaujala, stále ji to táhlo zpět k biochemii a molekulární biologii.

V roce 2017 proto začala pracovat na své disertační práci na oddělení Vývoje molekulární diagnostiky v rámci BioVendor R&D, kde dodnes působí jako samostatný pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na vývoj detekčních souprav pro stanovení krátkých RNA a aplikaci krátkých RNA v klinické diagnostice.

Její disertační práce patří mezi průkopníky průmyslových doktorátů. Vznikla pod vedením doc. MUDr. Igora Kisse, Ph.D., MBA, a byla vypracována na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Odbornými konzultanty byli prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (CEITEC), a Mgr. Martina Hložánková, CSc (BioVendor R&D).

V rámci mé disertační práce se nám podařilo propojit univerzitu, společnost BioVendor a klinické pracoviště, čímž jsme vytvořili všestrannou mezioborovou spolupráci, která pro mě byla velkým přínosem. Téma práce je velmi atraktivní, a když člověk pracuje na něčem, co může reálně pomoci s diagnózou onemocnění, je to tou nejlepší motivací. Ráda bych poděkovala celému týmu Molekulární diagnostiky společnosti BioVendor za pomoc, příjemné pracovní prostředí a za možnost zde disertační práci vypracovat. Pokud vím, není to ve všech firmách samozřejmostí.“ dodává Iveta Křepelková pár vlastních slov.

Iveta úspěšně ukončila doktorské studium v únoru tohoto roku a promoce ji čeká pravděpodobně v červnu. Srdečně Ivetě blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

Chtěl/a byste i Vy získat stáž v BioVendor Academy? Ozvěte se nám

Hronská Alexandra
Hronská Alexandra
Head of HR

Další aktuality

Událost CLIA workshop ve slovenském duchu

CLIA workshop ve slovenském duchu

20. června 2024

Ke konci června jsme na Karásku uspořádali workshop zaměřený na řešení CLIA. Zúčastnilo se ho 6 klientů z různých koutů Slovenska, od Žiliny, Piešťan až po Prešov. 

Čtěte dále
Událost Workshop Aesku na Karásku

Workshop Aesku na Karásku

11. - 12. černa 2024

Stejně jako minulý rok, jsme i letos přivítali na Karásku laboratorní pracovníky, kteří se specializují na přípravu a vyhodnocení metody nepřímé imunofluorescence. 

Čtěte dále
Událost Teambuilding aneb mrkněte, co všechno jsme zažili

Teambuilding aneb mrkněte, co všechno jsme zažili

6. června 2024

Krásné datum 6.6. propojilo kolegy z českých a slovenských divizí naší firmy, aby se již po čtvrté setkali na půdě areálu Šneksport. 

Čtěte dále
Událost Představení novinek na LABOREXPO & PROCESEXPO

Představení novinek na LABOREXPO & PROCESEXPO

5. - 6. června 2024

Veletrh je již za námi. Byly to dva dny plné inovací, objevů a inspirativních setkání! Pojďte se spolu s námi podívat, jak to celé probíhalo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a udělali z této akce nezapomenutelný zážitek.

Čtěte dále
Událost  Historie a genetika se setkaly na ESHG 2024 v Berlíně

Historie a genetika se setkaly na ESHG 2024 v Berlíně

1. - 2. června 2024

V Berlíně se uskutečnil 57. ročník ESHG, kde byly prezentovány nejnovější výzkumy genomu, technologické inovace a diskutovány etické otázky. Hlavními řečníky byli Svante Pääbo a další nositelé Nobelovy ceny.

Čtěte dále
Událost Workshop o Alzheimerově nemoci opět u nás na Karásku

Workshop o Alzheimerově nemoci opět u nás na Karásku

23. května 2024

Podruhé jsme s nadšením přivítali partnery projektu ADDIT-CE* na workshopu zaměřeném na inovace v diagnostice a léčbě Alzheimerovy nemoci.

Čtěte dále
Událost Jsme hrdí signatáři projektu STEM

Jsme hrdí signatáři projektu STEM

květen 2024

Kraj, město, univerzity a hi-tech firmy budou spolupracovat na popularizaci technického vzdělávání v Jihomoravském kraji. Ambicí společného úsilí je získání většího počtu expertů a expertek v oblasti, která odborníky dlouhodobě potřebuje a poptává.

Čtěte dále
Událost Inovace v oblasti tkáňových kultur

Inovace v oblasti tkáňových kultur

22. května 2024

Pořádali jsme workshop v oblasti tkáňových kultur, který proběhl v pražských prostorách BIOCEV. Celý den se nesl ve znamení zajímavých a obohacujících přednášek.

Čtěte dále