Novinka

Nová souprava sdLDL v nabídce

Souprava sdLDL-C společnosti Randox je jediná přímá metoda pro kvantitativní stanovení sdLDL-C pomocí automatizovaných biochemických analyzátorů, které jsou schopny provádět měření s dvoučinidlovými reagenciemi. Metoda je dvoukroková a je založena na použití povrchově aktivních látek a enzymů, které selektivně reagují s určitými skupinami lipoproteinů.

Kardiovaskulární onemocnění (CVD) jsou považována za hlavní příčinu úmrtí, na něž ročně zemře přibližně 17,7 milionu lidí, což představuje přibližně 31 % všech úmrtí na světě. Navíc 80 % všech úmrtí na CVD je způsobeno srdečními infarkty a mozkovými příhodami. Existuje celosvětový závazek snížit do roku 2025 pravděpodobnost předčasných úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 25 %; tento cíl si stanovily členské státy OSN. Celosvětově se úmrtnost na CVD v posledních 20 letech dramaticky snížila, avšak v zemích s nízkými a středními příjmy, počet životů ztracených v důsledku CVD stále roste. Celosvětové rozložení CVD je složité a je určeno jak národními a regionálními charakteristikami, tak celosvětovými trendy onemocnění. I přes rozdíly mezi jednotlivými zeměmi zůstává CVD dominantní příčinou úmrtí, a to i u osob mladších 40 let. To naznačuje potřebu vynikajících markerů rizika CVD.

Klinický význam sdLDL-C

Při měření LDL cholesterolu (LDL-C) se měří hmotnost cholesterolu v LDL částicích. Populace LDL částic v LDL je heterogenní - to znamená, že velikost, hustota a složení jednotlivých částic se bude lišit. sdLDL-C je subfrakce lipoproteinu o nízké hustotě (LDL) s menší velikostí částic a vyšší hustotou než větší LDL. Všechny transportují triglyceridy a cholesterol do tkání, ale jejich aterogeneze se liší podle jejich velikosti. sdLDL-C snáze prostoupí vnitřní stěnou tepny. sdLDL-C je náchylnější k oxidaci a má nižší afinitu k jaternímu LDL receptoru, a proto cirkuluje v krvi déle.

Více informací naleznete v přiložené brožuře.

Další aktuality

Událost Medlab Middle East 2024

Medlab Middle East 2024

5. 2. - 8. 2. 2023
Připojte se k nám na výstavě Medlab během druhého únorového týdne, kde tým BioVendor Group na stánku Z5.E29 představí nejnovější inovace v oblasti imunodiagnostiky a molekulární diagnostiky.
Čtěte dále
Událost Velvet Innovation Conference 2023: Co nás čeká v blízké a daleké budoucnosti?

Velvet Innovation Conference 2023: Co nás čeká v blízké a daleké budoucnosti?

15. 11. 2023
I letos jsme se zúčastnili Velvet Innovation Conference 2023, dnes již tradiční události našeho regionu pořádané Jihomoravským inovačním centrem, jehož jsme dlouhodobě hrdým partnerem.
Čtěte dále
Událost Medica 2023: Čtyřdenní maraton nezapomenutelných setkání

Medica 2023: Čtyřdenní maraton nezapomenutelných setkání

13. 11. 2023 - 16. 11. 2023
Po roce jsme se opět sešli v Düsseldorfu pod vlajkou BioVendor Group, aby jsme se zúčastnili jedné z největších událostí v oblasti laboratorní medicíny. Letošní ročník Medica 2023 byl výjimečný zejména díky silnému zájmu zahraničních návštěvníků.
Čtěte dále
Událost Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýzy dat NGS

Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýzy dat NGS

7. 11. 2023
Zatímco se tyto dny všichni intenzivně soustředíme na veletrh Medica, v Brně se dějí také zajímavé věci! Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýza dat NGS.
Čtěte dále
Událost Účast divize Life Science na nadcházejících konferencích

Účast divize Life Science na nadcházejících konferencích

listopad 2023
V listopadu je divize Life Science čilá a plánuje účast na řadě významných konferencí. V tomto článku vám představíme, které jsme pro tento měsíc vybrali a kterých se chystáme aktivně zúčastnit.
Čtěte dále
Událost EHRA Zpráva o bariérách ve vstupu do adiktologických zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny

EHRA Zpráva o bariérách ve vstupu do adiktologických zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny

Spolupráce divize molekulární biologie BioVendor LM se spol. Sananim pomáhá na různých úrovních adiktologické péče.
Čtěte dále
Událost BioVendor WS, tentokrát na téma kontrol kvality

BioVendor WS, tentokrát na téma kontrol kvality

září 2023
Odborný workshop na téma externí a interní kontroly kvality navázal na obnovenou tradici seminářů pro odborníky ze všech oborů a koutů diagnostiky. Tentokrát jsme zvolily téma, které provází každou laboratoř a v kterém my, díky výhradnímu zastoupení společnosti Randox v ČR, můžeme poskytnout řešení.
Čtěte dále
Událost  XVI. celostátní sjezd klinické biochemie

XVI. celostátní sjezd klinické biochemie

17. 9. 2023 - 19. 9. 2023
Hradec Králové, město bohaté historie a kultury, nedávno přivítalo stovky odborníků a příznivců klinické biochemie.
Čtěte dále