Novinka

Nové fastGEN kity. Významný pokrok v personalizované medicíně.

Personalizovaná terapie může pro pacienty s nádorovým onemocněním znamenat velkou naději na prodloužení a zkvalitnění života. Pro rychlé a efektivní stanovení mutačního statusu onkogenů rozšiřujeme fastGEN portfolio o další uživatelsky přívětivé kity pro analýzu genů TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1.
GENOVESA je intuitivní a snadno použitelný bioinformatický nástroj pro analýzu NGS dat.

Pro efektivní nastavení léčby nebo prognózy rakoviny je důležitý personalizovaný přístup a nutná znalost mutačního statusu onkogenů. Proto rozšiřujeme fastGEN portfolio o další uživatelsky přívětivé kity pro analýzu genů TP53, PIK3CA, TERT, a CTNNB1. Unikátní technologie fastGEN je založena na ultra hlubokém sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálními značenými hybridními primery. Pro jednoduchou analýzu fastGEN dat je přirozenou součástí našich kitů software GENOVESA, který slouží také jako databáze pro ukládání variant, s možností sdílení dat mezi jednotlivými klinikami. Výhodou softwaru je například automatizovaná bioinformatická analýza NGS dat, pokročilá kontrola kvality sekvenačních dat a report s klinickou interpretací.  

Nové části fastGEN skládačky

Pomocí naší unikátní fastGEN technologie jsme vytvořili další panely pro detekci klinicky relevantních mutací, které hrají roli u různých nádorových onemocněních.  

Mutace v genu TP53 (Tumor protein p53) jsou spojeny s řadou typů rakovin, včetně těch dědičných. S kitem fastGEN TP53 Cancer je možné detekovat mutace v exonech 2-11 a také ve dvou nekanonických exonech mezi exony 9 a 10.   

 

Gen PIK3CA (Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha) je nejčastěji mutovaný gen u rakoviny prsu a bylo zjištěno, že je důležitý i u jiných typů rakoviny. V kitu fastGEN PIK3CA Cancer jsou pokryty exony 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21.  

Mutace v genu TERT (Telomerase Reverse Transcriptase) jsou spojovány se zvýšeným rizikem různých druhů rakoviny, zejména s melanomem a s myeloidní leukémií. fastGEN TERT Cancer kit je zaměřený na promotorovu oblast, kde mnohem častěji vznikají somatické mutace. Spolu s kitem fastGEN Brain Cancer zaměřeného na detekci genů IDH 1 a IDH 2 vytváří ideální kombinaci pro stanovení správné diagnózy či prognózy u pacienta. 

Kit pro rychlou přípravu sekvenační knihovny pro genotypizaci genu EGFR (exony 18, 19, 20, 21). 

fastGEN POLE kit jsme obohatili o vybrané kodony exonů 3, 7 a 8 genu CTNNB1 (Catenin Beta 1), který je spojován s kolorektálním karcinomem a rakovinou vaječníků. Takto rozšířený kit poskytne více důležitých informací pro hodnocení klinika. 

Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů

Chtěli byste se o fastGEN kitech dozvědět více? Obraťte se na

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager

Další aktuality

Událost Jsme vnímáni jako firma s pozitivním jménem a vysokou kvalitou produktů

Jsme vnímáni jako firma s pozitivním jménem a vysokou kvalitou produktů

5. 2. - 8. 2. 2023
První letošní událost ze série Medlab eventů se, jako každoročně, odehrává začátkem února v Dubaji pod názvem Medlab Middle East.
Čtěte dále
Událost Velvet Innovation Conference 2023: Co nás čeká v blízké a daleké budoucnosti?

Velvet Innovation Conference 2023: Co nás čeká v blízké a daleké budoucnosti?

15. 11. 2023
I letos jsme se zúčastnili Velvet Innovation Conference 2023, dnes již tradiční události našeho regionu pořádané Jihomoravským inovačním centrem, jehož jsme dlouhodobě hrdým partnerem.
Čtěte dále
Událost Medica 2023: Čtyřdenní maraton nezapomenutelných setkání

Medica 2023: Čtyřdenní maraton nezapomenutelných setkání

13. 11. 2023 - 16. 11. 2023
Po roce jsme se opět sešli v Düsseldorfu pod vlajkou BioVendor Group, aby jsme se zúčastnili jedné z největších událostí v oblasti laboratorní medicíny. Letošní ročník Medica 2023 byl výjimečný zejména díky silnému zájmu zahraničních návštěvníků.
Čtěte dále
Událost Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýzy dat NGS

Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýzy dat NGS

7. 11. 2023
Zatímco se tyto dny všichni intenzivně soustředíme na veletrh Medica, v Brně se dějí také zajímavé věci! Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýza dat NGS.
Čtěte dále
Událost Účast divize Life Science na nadcházejících konferencích

Účast divize Life Science na nadcházejících konferencích

listopad 2023
V listopadu je divize Life Science čilá a plánuje účast na řadě významných konferencí. V tomto článku vám představíme, které jsme pro tento měsíc vybrali a kterých se chystáme aktivně zúčastnit.
Čtěte dále
Událost EHRA Zpráva o bariérách ve vstupu do adiktologických zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny

EHRA Zpráva o bariérách ve vstupu do adiktologických zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny

Spolupráce divize molekulární biologie BioVendor LM se spol. Sananim pomáhá na různých úrovních adiktologické péče.
Čtěte dále
Událost BioVendor WS, tentokrát na téma kontrol kvality

BioVendor WS, tentokrát na téma kontrol kvality

září 2023
Odborný workshop na téma externí a interní kontroly kvality navázal na obnovenou tradici seminářů pro odborníky ze všech oborů a koutů diagnostiky. Tentokrát jsme zvolily téma, které provází každou laboratoř a v kterém my, díky výhradnímu zastoupení společnosti Randox v ČR, můžeme poskytnout řešení.
Čtěte dále
Událost  XVI. celostátní sjezd klinické biochemie

XVI. celostátní sjezd klinické biochemie

17. 9. 2023 - 19. 9. 2023
Hradec Králové, město bohaté historie a kultury, nedávno přivítalo stovky odborníků a příznivců klinické biochemie.
Čtěte dále