Novinka

Představujeme Vám naše komplexní a rychlé řešení pro analýzu genu CFTR.

Cystická fibróza je dědičné onemocnění postihující plíce, trávicí systém a další orgány v těle způsobené mutacemi v genu CFTR. Náš uživatelsky přívětivý fastGEN CFTR kit nabízí jednoduchou a rychlou analýzu genu CFTR pro včasné rozpoznání cystické fibrózy.

 

Cystická fibróza (CF) je multisystémové onemocnění s autozomálně recesivní dědičností, které postihuje gen regulátor transmembránové vodivosti u cystické fibrózy (CFTR). CF postihuje především plíce a slinivku, ale také horní cesty dýchací, játra, střevo a reprodukční orgány. V současné době již bylo identifikováno více než 2000 zárodečných sekvenčních variant genu CFTR, i když ne všechny vedou k CF. [2] [3] [4] Obrovské množství variant CFTR má neznámý klinický význam, některé varianty se podílejí na poruchách jednoho orgánu a malý počet variant je spojen se širokým fenotypovým spektrem. [2]  

Předpokládalo se, že CF postihuje výhradně bělochy evropského původu, a proto převládá pouze v Evropě, Severní Americe a Austrálii. Na základě dnešních studií víme, že cystická fibróza se vyskytuje i v jiných oblastech, jako je Blízký východ, Asie a Latinská Amerika. Celosvětově se odhaduje, že 162 428 lidí žije s cystickou fibrózou, diagnostikováno je 105 352 případů cystické fibrózy a 57 076 pacientů diagnostikováno není. [1] 

Podle nadace pro cystickou fibrózu se předpokládá, že dítě narozené v roce 2019 bude žít 48 let nebo více, zatímco v letech 1995–1999 se u pacientů předpovídalo 32 let. [5] V posledních letech se tedy prodlužuje délka života, a to nejen díky inovativním terapeutickým postupům nebo vývoji antibiotik [6], ale také díky včasné diagnostice, k níž velkou mírou přispívá novorozenecký screening. Včasné rozpoznání cystické fibrózy a s tím spojené zahájení léčby je důležitým faktorem prognózy tohoto onemocnění [3]. 

 

fastGEN CFTR kit – Nový člen rodiny fastGEN 

fastGEN CFTR kit vyvinutý společností BioVendor nabízí jednoduchou a rychlou analýzu všech 27 exonů genu CFTR a části přilehlých intronových oblastí (7, 9, 11, 12 a 22). Souprava si zachovává své uživatelsky přívětivé vlastnosti s nízkým vstupním množstvím DNA a krátkou manuální přípravou (<30 minut). Je vhodný pro vzorky DNA z plné krve, z bukálních stěrů a z Guthrie karet. 

Ještě jste neslyšeli o technologii fastGEN? 

Technologie fastGEN poskytuje citlivé, specifické a časově efektivní vyšetření mutačního stavu klinických markerů pomocí technologie NGS. Principem technologie fastGEN je ultra hluboké sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálně značenými hybridními primery. 

Bez softwaru by to nebylo all-in-one řešení 

GENOVESA je intuitivní a snadno použitelný software pro komplexní bioinformatickou analýzu dat NGS. Začátečníci v analýze dat NGS najdou v GENOVESE přednastavené filtry pro zjednodušenou a časově nenáročnou identifikaci klinicky relevantních variant, na druhou stranu umožňuje zkušeným uživatelům upravovat parametry, používat složitá pravidla filtrování a vizuálně vyhodnocovat varianty na úrovni jednotlivých čtení.  

[1] Guo J., Garratt A. and Hill A. Worldwide rates of diagnosis and effective treatment 

for cystic fibrosis. Journal of Cystic Fybrosis 2022; 21: 456-462. 

[2] Bareil C. and Bergougnoux A. CFTR gene variants, epidemiology and molecular pathology. 

Archives de Pédiatrie 2020; 27: eS8-eS12. 

[3] Naehrig S., Chao Ch.M. and Naehrlich L. Cystic Fibrosis. Deutsches Ärzteblatt International 2017; 114: 564-574. 

[4] Sosnay P. R., Raraigh K. S. and Gibson R. L. Molecular Genetics of 

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator: Genotype and Phenotype. Pediatric Clinics of North America 2016; 63: 585-598.  

[5] Cystic Fibrosis Foundation. (2002) Cystic Fibrosis Foundation. United States. 

[Web Archive] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/lcwaN0000114/. 

[6] HODSON, Margaret E., Duncan M. GEDDES a Andrew BUSH. Cystic fibrosis. 3rd ed. Hodder Arnold, 2007. ISBN 0340907584 

 

Další aktuality

Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále
Událost Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

11. - 17. března 2024
V rámci globální iniciativy Brain Awareness Week, největší světové kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí o významu a přínosech vědeckého bádání v oblasti mozku, se i Česká republika zapojí do celosvětové osvěty.
Čtěte dále
Novinka Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

březen 2024
Celá řada ELISA souprav je validována pro různé typy vzorků a soupravy obsahují kontroly kvality, které umožnují sledovat konzistenci měřených výsledků a minimalizují riziko vzniku chyb.
Čtěte dále
Událost Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

březen 2024
Projekt CLIA od společnosti BioVendor Group vstupuje do třetího roku svého působení na trhu a úspěšně se zavádí na prestižních pracovištích v České republice i v zahraničí.
Čtěte dále