Bio Vendor

NGS

     Rychlá, efektivní a dostupná sekvenace – od nukleových kyselin po celé genomy. Tisíce až miliony zpracovávaných sekvencí současně. Různé vzorky, různí pacienti – NGS přináší revoluci v rychlosti a efektivitě laboratorní diagnostiky. Kompletní kity v jediné zkumavce dělají práci laborantů jednodušší a efektivnější než kdy dříve.
     BioVendor přináší novou technologii fastGEN pro vyšetření mutačního stavu onkomarkerů ve vzorcích. Technologie je založena na ultra hlubokém sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálně značenými hybridními primery.

 • fastGEN Solid cancer kit

  fastGEN Solid cancer kit

  Katalogové číslo: RDNGS0001_LMBioVendor - Laboratorní medicína a.s.


  Kit pro rychlou přípravu sekvenační knihovny pro genotypizaci genů KRAS, NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117, 146) a BRAF (kodon 600). Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů.

 • fastGEN Lung cancer kit

  fastGEN Lung cancer kit

  Katalogové číslo: RDNGS0002_LMBioVendor - Laboratorní medicína a.s.


  Kit pro rychlou přípravu sekvenační knihovny pro genotypizaci genu EGFR (exony 18, 19, 20, 21). Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů.

 • fastGEN Brain cancer kit

  fastGEN Brain cancer kit

  Katalogové číslo: RDNGS0003_LMBioVendor - Laboratorní medicína a.s.


  Kit pro rychlou přípravu sekvenační knihovny pro genotypizaci genů IDH 1 a IDH 2 (kodony 132 a 172). Každá souprava obsahuje kompletní Master Mix k přímému použití včetně 16 různých indexů, primerů read1, read2 a sekvenačních primerů.

 • NGS onco anti-EGFR kit - 64 testů

  NGS onco anti-EGFR kit - 64 testů

  Katalogové číslo: 3301-064VUAB Pharma a.s.


  Komplexní NGS kit pro diagnosticky relevantní geny. Certifikovaný kit včetně certifikovaného softwaru pro vyhodnocení.

 • CleanPlex® SARS-CoV-2 Panel For Illumina® (96 reakcí)

  CleanPlex® SARS-CoV-2 Panel For Illumina® (96 reakcí)

  Katalogové číslo: 918011_LMParagon Genomics, Inc.


  Kompletní řešení pro sekvenaci celého genomu viru SARS-CoV-2 včetně analýzy pomocí softwaru pro generování FASTA sekvencí s vysokou kvalitou dle světových standardů.