Událost

Vítejte na setkání uživatelů technologie ALEX

11. dubna 2024

Multiplexní stanovení specifických IgE pomocí testu ALEX reprezentuje v ČR nejvíce užívanou technologii pro stanovení sIgE protilátek. K naší velké radosti se nám i přes široké zastoupení a snadnou dostupnost testu v českých i slovenských laboratořích stále daří nacházet nové klienty. 

ALEX uživatelský den

Vzhledem k vysoké oblibě tohoto testu bylo uspořádání setkání uživatelů ze strany laboratorních pracovníků i klinických lékařů jasnou volbou. V reprezentativních prostorách hotelu Grandium jsme se proto setkali s více než padesáti účastníky historicky prvního ALEX uživatelského dne.

Plánované novinky pro rok 2025

Úvodní přednášky se zhostili naši zahraniční řečníci ze společnosti MADx, Peter Forstenlechner a Anna Ringauf, a představili plánované novinky pro rok 2025. Test ALEX3 by měl být dostupný na konci následujícího roku, a bude obsahovat široké spektrum nových antigenů, patřících do různých skupin alergenů. Do budoucna bude naopak vyloučen panel hmyzích jedů, který bude nově reprezentován vlastní kazetou, společně se stanovením tryptázy. V tomto případě však hovoříme o plánech v delším časovém horizontu.

Anna Ringauf z MADx představila také projekt zavedení testu alpha-gal na kazetě ALEX3. Přítomnost těchto protilátek lze sice stále považovat za poměrně raritní, ale i naši uživatelé se s těmito protilátkami setkávají častěji než v předchozích letech. Alpha-gal bude proto taktéž součástí testu ALEX3.

Představení nové aplikační specialistky

Setkání se účastnili uživatelé jak manuálního, tak i automatického stanovení testů ALEX. Mohli jsme tak skvěle využít příležitosti a představili jsme novou aplikační specialistku Jitku Kalhotkovou, která bude do budoucna více spolupracovat s Veronikou Palušovou. 

Přístupy a nástrahy při analýzách

V následující části Vstup aplikačních specialistů Veronika Palušová prezentovala a odpovídala na časté dotazy, upozornila na některé nejasné kroky při analýze a celkově shrnula postupy jak v manuálním, tak i automatickém stanovení na přístrojích MAX. Jedním z témat této přednášky bylo stanovení kontroly kvality, jak často a s jakou kontrolou pracovat. MADx minulý rok představil kontrolu kvality QualityXplorer, která je vhodná ke zpracování na všech systémech. Využili jsme příležitosti tohoto setkání a mezi uživatele jsme rozdali pět těchto kontrol. Rádi bychom dále podpořili zavedení kontroly kvality, a proto v následujících týdnech nabídneme zákazníkům QualityXplorer za zvýhodněnou cenu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Přínosy a výzvy diagnostiky alergií: Přednášky odborníků z praxe

Na ALEX uživatelský den přijali pozvání i kliničtí specialisté v oboru alergologie, MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. a MUDr. Martin Liška, Ph.D. Vyslechli jsme si velmi zajímavé přednášky na téma nové a méně známé potravinové alergeny. Tyto přednášky byly skvělým mostem mezi představením testu ALEX3. Část alergenů diskutovaných v rámci klinických dat z obou pracovišť našich přednášejících bude obsažena právě v novém testu.

Neméně zajímavou a uživatelský velmi přínosnou přednášku prezentovala paní Mgr. Bednaříková z Fakultní nemocnice Olomouc. Díky mnohaleté praxi s manuálním i automatickým systémem MAX skvěle shrnula výhody a určitá úskalí zpracování testů oběma způsoby. I v této přednášce zazněla informace o zvyšující se incidenci záchytu pacientů s pozitivním výsledkem alpha-gal.

Děkujeme za účast a těšíme se na další ročníky

Rádi bychom znovu poděkovali všem zúčastněným za jejich čas a budeme se těšit na podobné akci i v dalších letech. Ze zpětné vazby našich zákazníků jasně vyplývá, že jsou osobní kontakt a přímá diskuse s dalšími uživateli nenahraditelné a velmi přínosné.

Máte zájem o spolehlivou diagnostiku? Obraťte se na:

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager

Další aktuality

Novinka fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizované léčbě leukemie

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizované léčbě leukemie

1. května 2024

BioVendor MDx představuje revoluční NGS řešení fastGEN, první komerčně dostupný NGS kit pro detekci fúzního genu BCR::ABL1.

Čtěte dále
Událost Světový den imunologie

Světový den imunologie

29. dubna 2024
Jako každý rok bychom rádi využili příležitosti Světového dne imunologie, abychom poděkovali našim věrným zákazníkům a spolupracovníkům za jejich důvěru v naše imunologické a alergologické produkty.
Čtěte dále
Událost Naše účast na 26. celostátní konferenci DNA diagnostiky

Naše účast na 26. celostátní konferenci DNA diagnostiky

17. - 19. dubna 2024

Na Celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se letos konala v brněnském hotelu Passage, jsme hrdě reprezentovali naše žlutobílomodré barvy a představili naše produkty v oblasti molekulární diagnostiky. 

Čtěte dále
Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace pochválila BioVendor Academy

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace pochválila BioVendor Academy

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále