Událost

Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

11. - 17. března 2024
Tradiční festival přednášek a workshopů Týden mozku přináší nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědy. Letos se koná se v týdnu od 11. do 17. března 2024.

V rámci globální iniciativy Brain Awareness Week, největší světové kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí o významu a přínosech vědeckého bádání v oblasti mozku, se Česká repubika zapojí do celosvětového osvěty. V týdnu od 11. do 17. března 2024 se v České republice odehraje 63 akcí, od přednášek po workshopy, všechny s cílem rozšířit naše obzory.

Festivalový program Týdne mozku je zdarma a částečně i online

Vstup na všechny festivalové akce je zdarma, na přednášky a další akce doprovodného programu je většinou nutné rezervovat si místo, a to v sekci Program po rozkliknutí konkrétní akce.

Hlavní část festivalu se uskuteční prezenčně, v prostorách Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze. Některé části programu se rovněž odehrávají v prostorách partnerských organizací a jsou dostupné online.

 

Témata přednášek tohoto ročníku budou například:   

  • proměny mozkových funkcí během života a vliv stárnutí na ně
  • neurosteroidy jako nová léčiva poporodních depresí nebo dětské epilepsie
  • naladění novorozenců na mateřskou řeč
  • parazité napadající lidský mozek
  • jak zjistit a porazit Alzheimerovu nemoc… a mnohé další.

 

Jak týden mozku rezonuje u nás v BioVendoru?

Výzkum a diagnostika mozku a neurodegenerativních onemocnění jsou velmi významným tématem i u nás v BioVendoru. 

 

Alzheimerova choroba

Účastníme se dvou prestižních evropských projektů – ADDIT-CE (Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe, No. 101087124) a InterTAU (Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer’s disease modifying drugs, Horizon 2020, No. 873127). Oba projekty propojují akademickou a podnikatelskou sféru a přinášejí nové poznatky a strategie v oblasti výzkumu, léčby a diagnostiky Alzheimerovy choroby.

 

Cévní mozková příhoda

Jsme součástí STROKE BRNO Research Cluster, jehož posláním je mezioborové propojování výzkumných institucí a fakultní nemocnice se zapojením zkušených odborníků a talentovaných mladých vědců a spolupráce se státní správou.

Podíleli jsme se na řešení grantu INBIO (Engineering of New Biomaterials and Biopharmaceuticals for the Diagnosis and Treatment of the Cerebrovascular and Neurodegenerative Diseases, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451) pro vývoj nových diagnostických metod cévní mozkové příhody (na principu microRNA) a vývoj nových trombolytik pro léčbu. 

Tímto tématem se také zabývají naši partneři v Loschmidtových laboratořích, které jsou součástí Masarykovy univerzity, a na výzkumném ústavu RECETOX.

 

Nádory mozku

S cílem personalizace terapie pro pacienty s rakovinou mozku jsme vyvinuli soupravu fastGEN Brain Cancer Kit pro vyšetření mutačního stavu specifických onkogenů – IDH 1 a IDH 2. Naše souprava nabízí vynikající analytické parametry a rychlé zpracování pro laboratorní diagnostiku pomocí ultracitlivé a specifické technologie fastGEN.

V našem portfoliu NGS aktuálně nabízíme uživatelsky přívětivé diagnostické soupravy se softwarovým řešením i pro onkogeny KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA, TERT, POLE/CTNNB1 a TP53.

 

Dejme hlavy dohromady

Protože věříme, že obousměrné sdílení zkušeností mezi výzkumnou a aplikační sférou je nejefektivnější způsob, jak zkrátit cestu k inovacím, jsme hrdí na to, že na cestě k lepšímu pochopení nejsložitějšího orgánu lidského těla – mozku, máme řadu silných partnerů jako jsou například kolegové v CEITEC, České alzheimerovské společnosti, Akademii věd ČR, Slovenské akademii věd a dalších. A že budováním účinné vědecké sítě pomáháme urychlit vývoj inovativních způsobů diagnostiky a léčby. 

Děkujeme, že jste dočetli až sem, věnovali nám svůj čas a část mozkové kapacity a přejeme Vám příjemný Týden mozku! 

Další aktuality

Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále
Novinka Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

březen 2024
Celá řada ELISA souprav je validována pro různé typy vzorků a soupravy obsahují kontroly kvality, které umožnují sledovat konzistenci měřených výsledků a minimalizují riziko vzniku chyb.
Čtěte dále
Událost Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

březen 2024
Projekt CLIA od společnosti BioVendor Group vstupuje do třetího roku svého působení na trhu a úspěšně se zavádí na prestižních pracovištích v České republice i v zahraničí.
Čtěte dále
Událost Jsme vnímáni jako firma s pozitivním jménem a vysokou kvalitou produktů

Jsme vnímáni jako firma s pozitivním jménem a vysokou kvalitou produktů

5. 2. - 8. 2. 2023
První letošní událost ze série Medlab eventů se, jako každoročně, odehrává začátkem února v Dubaji pod názvem Medlab Middle East.
Čtěte dále