Událost

Uspořádali jsme odborný seminář na téma zpracování a analýzy dat NGS

7. 11. 2023
Zatímco se tyto dny všichni intenzivně soustředíme na veletrh Medica, v Brně se dějí také zajímavé věci! V rámci našeho odborného semináře na téma zpracování a analýz dat NGS (Next Generation Sequencing) jsme přivítali špičkové odborníky z oblasti genetiky a bioinformatiky.

Přednášky pokrývaly široké spektrum témat, od zpracování dat až po interpretaci jednotlivých výsledků. Nakonec jsme se zaměřili i na náš software Genovesa. Jedná se o cloudovou databázi bioinformatiky a interpretační systém - vhodný pro všechny uživatele bez ohledu na jejich bioinformatické znalosti nebo použitou technologii sekvenování. 

 

Veronika Seidlová, generální ředitelka společnosti BioVendor MDx, vyjádřila své nadšení z úspěšného průběhu akce: 

„Jsme hrdí, že jsme mohli v BioVendor přivítat osobnosti z oblasti klinické genetiky. Seminář probíhal ve velmi příjemné atmosféře a přinesl diskusi na aktuální témata v oblasti onkologie a vyhodnocení dat NGS. Děkujeme všem za účast!“

 

Program semináře:

10:00 - 10:30 - Přivítání účastníků

10:30 - 11:00 - Basespace a jeho možnosti, Mgr. Adam Novotný, BioVendor MDx a.s.

11:00 - 12:00 - Analýza somatických variant - preanalytické hodnocení vzorku, analýza získaných variant, MUDr. Aleš Vícha, Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Laboratoř biologie solidních nádorů

12:00 - 12:55 - Přestávka na oběd 

13:00 - 14:00 - Klinická intepretace variant zárodečného genomu - zkušenosti, úskalí a nové výzvy, Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D. Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Sekce cytogenomiky, Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

14:00 - 14:30 - Coffee break

14:30 - 15:30 - Datová analýza NGS - GENOVESA, Ing. Petr Brož, Bioxsys a Mgr. Kateřina Bezděková, BioVendor R&D

Celý den byl zakončen diskusí, ve které se účastníci semináře mohli podělit o své zkušenosti, nápady a otázky. 

Tento seminář nejenže představil nejnovější pokroky v oblasti NGS, ale také poskytl platformu pro výměnu názorů a navázání nových profesionálních kontaktů. Věříme, že toto setkání bude mít pozitivní dopad na další rozvoj oboru a na spolupráci mezi odborníky.

Chtěli byste se o analýze dat NGS dozvědět více? Kontaktujte nás

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager

Další aktuality

Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále
Událost Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

11. - 17. března 2024
V rámci globální iniciativy Brain Awareness Week, největší světové kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí o významu a přínosech vědeckého bádání v oblasti mozku, se i Česká republika zapojí do celosvětové osvěty.
Čtěte dále
Novinka Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

březen 2024
Celá řada ELISA souprav je validována pro různé typy vzorků a soupravy obsahují kontroly kvality, které umožnují sledovat konzistenci měřených výsledků a minimalizují riziko vzniku chyb.
Čtěte dále
Událost Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

březen 2024
Projekt CLIA od společnosti BioVendor Group vstupuje do třetího roku svého působení na trhu a úspěšně se zavádí na prestižních pracovištích v České republice i v zahraničí.
Čtěte dále