Xpert VanA/Van B

Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Vankomycin rezistentních enterokoků.

Katalogové číslo
GXVANA/B-CE-10
Velikost balení
10 reakcí
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dulavová Eva
Dulavová Eva

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci přítomnosti Vankomycin rezistentních neterokoků (VRE). Analýza je 100% kompletní, kit zahrnuje veškeré nutné kroky včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku zabere max. 2 minuty a automatizovaná analýza trvá 45 minut.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí.

45 minut do výsledku testů VRE . Žádné kompromisy.

Lidský a finanční dopad vysokého VRE:
Úmrtnost : 10 %
Prodloužení délky pobytu v nemocnici: 6,2 dnů
Přídatné náklady : 12.800 dolarů

Enterokoky odolné vůči Vancomycinu (VRE), je rozhodující patogen u vysoce rizikových pacientů. Standardní laboratorní metody jsou časově náročné a často vyžadují zbytečnou izolaci pacienta. Xpert ® VanA umožňuje lékařům, aby důležité rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí pacienta na izolované oddělení udělali téměř okamžitě a nejenže tím zlepšili kvalitu péče o pacienty, zároveň tím i snížili běžné náklady.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) způsobí enterokoky asi 1 z každých 8 nemocničních infekcí. Asi 30 % těchto infekcí je způsobeno právě vankomycin - rezistentními enterokoky (VRE). Nicméně, VRE můžou se můžou vyskytovat s ještě větší incidencí u vysoce rizikových skupin pacientů, jako jsou například imunosuprimovaní pacienti a pacienti na JIP.

Technické parametry

Skladovací podmínky
2 - 28 °C
Regulační status produktu
IVD

Video