Specific Protein Control Level 3

Kontrola kvality Randox Acusera Specific Protein zahrnuje 26 sérových proteinů včetně imunoglobulinů, proteinů komplementu a zánětlivých proteinů.

Katalogové číslo
PS10223
Velikost balení
6 x 3 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Je určena pro rutinní sledování přesnosti i preciznosti, cílové hodnoty a rozsahy jsou uvedeny pro imunoturbidimetrické i nefelometrické metody. Kapalný formát připravený k použití je nejen pohodlný a snadno použitelný, ale eliminuje možnost chyb při rekonstituci.

- Kapalina připravená k použití
- 100% lidské sérum
- Stanovené cílové hodnoty pro 26 parametrů
- Obsahuje celkové a volné lehké řetězce lambda a celkové lehké řetězce kappa
- Stabilní do data expirace při teplotě 2 °C - 8 °C
- Stabilita otevřené lahvičky 30 dní při 2 °C - 8 °C

Analyty:

AFP
Albumin
a-1-antitrypsin
a-1-kyselý glykoprotein
a-2-makroglobulin
ASO
Antitrombin III
b-2-mikroglobulin
Ceruloplasmin
Komplement C3
Komplement C4
CRP
Haptoglobin
IgA
IgE
IgG
IgM
Lehký řetězec kappa
Lehký řetězec Lambda
Lehký řetězec Lambda (volný)*
Prealbumin (transtyretin)
Ferritin v séru
RF
RBP
Celkový protein
Transferin

Technické parametry

Regulační status produktu
IVD