MALDI Biotyper Sirius System

Přístroj pro identifikaci mikroorganizmů založený na bázi MALDI-TOF spektrometru. Využití také pro konfirmaci citlivosti na antibiotika.

Katalogové číslo
1865142
Velikost balení
1 kus
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology

Popis

Průlomové řešení na poli klinické mikrobiologie

Metoda hmotnostní spektrometrie přinesla do oboru mikrobiologie průlomový, rychlý způsob rutinní identifikace mikroorganizmů, při kterém je mikroorganizmus spolehlivě identifikován v průběhu málo několika minut.

Metodu lze použít pro rozlišení širokého spektra mikroorganizmů včetně vysoce patogenních mikroorganizmů zahrnutých legislativou ČR do skupiny „Biosafety level 3”.

 Přístroj také umožňuje přímou detekci mikrobů ze vzorku pozitivní hemokultury za časové období kratší než 15 min. Prakticky okamžitě po signalizaci pozitivní lahvičky je možné provést identifikaci patogenu, uvolnit dílčí výsledky a tím umožnit včasný, efektivní terapeutický zákrok cílený na konkrétní druh mikroorganizmu.

Nový spektrometr MALDI Biotyper sirius je rozšířením produktové řady MALDI Biotyper. Systém je vybavený vysokokapacitním vakuovým systémem, laserem 200 Hz smartbeam™ a novou elektronickou technologií umožňující měření v pozitivním a negativním iontovém módu.

Díky uvedeným inovacím, je možné systém využít také pro detekci mechanismů rezistence a citlivosti k antibiotikům.

Tichý provoz: <60 dB za normálních provozních podmínek.

Technické parametry

Metoda
Hmotnostní spektrometrie
Doba měření
Do 30 minut
Měřící rozsah
0-500.000 Da; 0-1000 Da (detekce rezistence); 2.000-20.000 Da (identifikace mikroorganismu)
Rozměry
500 x 710 x 1070 mm
Váha
75 kg
Výkon
600 vzorků/hod
Poznámka
LED pásek pro vzdálené sledování stavu systému Perpetual Ion Source™ se samočistící funkcí na bázi infračerveného laseru. Whispermode™ Bezolejová membránová předvakuová pumpa a turbo pumpa <60 dB za normálních provozních podmínek Patentovaná technologie PAN™ pro vysoké hmotnostní rozlišení v širokém hmotnostním rozsahu
Regulační status produktu
IVD

Související produkty