Identifikační souprava GP 24 - nedělená

GP24 je standardizovaný identifikační systém pro běžnou druhovou identifikaci Gram pozitivních koků, který využívá 24 miniaturizovaných biochemických testů a internetové databáze. Identifikační destičky nejsou dělené na stripy, jedná se o klasické nedělené 96-jamkové mikrotitrační destičky.

Katalogové číslo
1002fp-DG
Velikost balení
100 testů
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology

Popis

Univerzální identifikační souprava je určená pro identifikaci grampozitivních koků. S použitím speciálního suspenzního média umožňuje souprava také identifikaci anaerobních mikroorganizmů.

Výhodou při práci s identifikačními soupravami tohoto výrobce jsou jednotná hustota bakteriální suspenze, shodná inkubační teplota a shodné vyhodnocení po 24 hodinách.

GP 24 k vysoké identifikační účinnosti a stabilitě přidává, ve srovnání s konkurenčními soupravami, také univerzální použití, možnost provádění bifunkčních testů a velmi výhodnou a konkurenceschopnou cenu.

Soupravy mají exspiraci 24 měsíců od data výroby a lze je skladovat při pokojové teplotě.

Souprava obsahuje:

- 25 mikrotitračních destiček s víčkem pro provedení 100 testů

- 100 výsledkových formulářů

- 25 inkubačních sáčků

- Návod k použití

Vyhodnocení souprav lze provést pomocí volně dostupné webové aplikace: http://www.diagnostics.sk/idmicro/

NOVINKA - nyní je nově možné identifikovat také korynebakterie. Souprava se zpracovává běžný postupem, pouze při vyhodnocení je třeba v softwaru vybrat místo GP24 soupravu GP COR, tím je zpřístupněna vyhodnocovací matice pro koryne.

Technické parametry

Regulační status produktu
IVD

Související produkty