Fenotypizace

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology
100 položek
E-shop hlavní obrázek

Identifikační souprava GP 24 - dělená

GP 24 je standardizovaný identifikační systém pro běžnou druhovou identifikaci Gram pozitivních koků, který využívá 24 miniaturizovaných biochemických testů a internetové databáze. Identifikační destičky jsou dělené, lze je rozdělit na jednotlivé stripy.

Kat. číslo
1002sp-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Identifikační souprava GN 24 - dělená

Standardizovaný identifikační systém pro běžnou druhovou identifikaci Gram neg.tyček. 24  miniaturizovaných bioch. testů a internetové databáze.

Kat. číslo
1001sp-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Identifikační souprava GN 24 - nedělená

GN 24 je standardizovaný identifikační systém pro běžnou druhovou identifikaci Gram negativních tyček, který využívá 24 miniaturizovaných biochemických testů a internetové databáze. Identifikační destičky nejsou dělené na stripy, jedná se o klasické nedělené 96-jamkové mikrotitrační destičky.

Kat. číslo
1001fp-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
Identifikační souprava GP 24 - nedělená

Identifikační souprava GP 24 - nedělená

GP24 je standardizovaný identifikační systém pro běžnou druhovou identifikaci Gram pozitivních koků, který využívá 24 miniaturizovaných biochemických testů a internetové databáze. Identifikační destičky nejsou dělené na stripy, jedná se o klasické nedělené 96-jamkové mikrotitrační destičky.

Kat. číslo
1002fp-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek NITROCEFIN

Detekční proužek pro určení produkce ß–laktamáz u anaerobních bakterií.

Kat. číslo
2008-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
Lysine Decarboxylase Test

Lysine Decarboxylase Test

Lysin dekarboxylázový test se používá k identifikaci a rozlišení Enterobacteriaceae a dalších gramnegativních organismů pomocí dekarboxylázových reakcí.

Kat. číslo
88014
Výrobce
Liofilchem s.r.l.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek OXI

Detekční proužek pro detekci cytochromoxidázy.

Kat. číslo
2001-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek PYR

Detekční proužek pro rychlý průkaz pyrrolidonylarylamidázy (PYR).

Kat. číslo
2003-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

PYR reagent

Pomocné reagencie pro provádění PYR testu.

Kat. číslo
3003-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Parafínový olej

Pomocná reagencie pro diagnostické soupravy obsahující testy probíhající za omezeného přístupu kyslíku.

Kat. číslo
3001-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek INDOXYL

Detekční proužek pro stanovení acetátesterázové aktivity bakterií.

Kat. číslo
2007-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CARBA test

Diagnostická souprava CARBA je určená pro rychlou identifkaci kmenů produkujících karbapenemázy.

Kat. číslo
3010-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

HIP reagent

Pomocné reagencie pro provádění HIP testu.

Kat. číslo
3006-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek ONP

Detekční proužek pro detekci ß-galaktosidasy. Proužek umožňuje také stanovení tryptofándeaminázy (TDA) a indol testu (IND).

Kat. číslo
2005-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

NIT reagent

Pomocná reagencie pro provádění NIT testu.

Kat. číslo
3005-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Diagnostický proužek HIP

Detekční proužek pro detekci hippurát hydrolázy.

Kat. číslo
2006-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Identifikační souprava YST 8

Standardizovaný systém pro běžnou druhovou identifikaci klinicky významných kvasinek. Využívá 8 miniaturizovaných biochemických testů a internetovou databázi.

Kat. číslo
1005-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

IND reagent

Pomocná reagencie pro detekci tvorby indolu.

Kat. číslo
3002-DG
Výrobce
DIAGNOSTICS s.r.o.
Poptat