G.C. Agar Base

GC Agar Base je kultivační půda, která se používá pro izolaci a kultivaci gonokoků.

Katalogové číslo
LC1106
Velikost balení
500 g
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology

Popis

Přibližná definice půdy/1 litr purifikované vody
Směs peptonů: 15,0 g
Hydrogenfosforečnan draselný: 4,0 g
Dihydrogenfosforečna draselný: 1,0 g
NaCl: 5,0 g
Kukuřičný škrob: 1,0 g
Bakteriologický agar: 10,0 g
výsledné pH: 7,2 ± 0,2 při 25°C

Příprava
7,2 g média se rozpustí ve 100 ml destilované/deionizované vody a vytvoří se základ dvojnásobné
síly. Promíchá se a nechá stát po dobu 5 minut.. Zahříváme za stálého míchání a vaříme po dobu
1 minuty. Autoklávujeme při 121°C po dobu 15 minut. Zároveň autoklávujeme 100 ml 2%
roztoku hemoglobinu, který vytvoříme postupným přidáním vody do 2 g suchého
hemoglobinu, abychom vytvořili uniformní suspenzi ještě před tím, než ji vystavíme působení
tepla autoklavace. Obě lahve ochladíme na 50% a asepticky přidáme hemoglobin do GC Agar
Base a jemně promícháme.
Asepticky přidáme rekonstituovaný Polyenrichment Supplement (LC6011). Opatrně zamícháme,
vyvarujeme se bublinek. Toto kompletní médium je čokoládový agar pro všeobecné použití.
Médium rozlijte do misek nebo do zkumavek se šroubovacím uzávěrem. Nechte zkumavky
ztuhnout tak, aby vznikl dlouhý šikmý agar.
Přidáním rekonstituovaného VCN Supplement (LC6013) vznikne Thayer-Martin Medium.
Alternativně přidáváme VCAT Supplement (LC6014) nebo VCNT Supplement (LC6026) a to dle
požadované selektivity. Pro izolaci patogenních Neisseria, asepticky přidáme rekonstituovaný
LCAT Supplement (LC6012) a to po přidání lyzované koňské krve namísto hemoglobinu a
Polyenrichment Supplementu.

Technické parametry

Regulační status produktu
RUO