CREATININE (ENZYM.)

Pro kvantitativní stanovení koncentrace kreatininu in vitro v lidském séru, plazmě nebo v moči.

Katalogové číslo
981845
Velikost balení
4 x 60 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

Kreatinin se stanovuje enzymatickým kolorimetrickým testem. Kreatinin je přeměněn na sarkosin pomocí kreatininázy a kreatinázy. Sarkosin je poté v přítomnosti kyslíku sarkosinoxidázou přeměněn na glycin, formaldehyd a peroxid vodíku.
Uvolněný peroxid vodíku reaguje se 4-aminofenazonem a HTIB a vytváří chinoniminový chromogen v reakci katalyzované peroxidázou. Intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci přítomného kreatininu a lze ji měřit fotometricky při 540 nm.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Nefrologie
Metoda
Fotometrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Moč, Plazma, Sérum
Regulační status produktu
IVD

Související produkty