Enzymy

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology
+420 603 792 991
34 položek
E-shop hlavní obrázek

Alkaline phosphatese FS IFCC

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení alkalické fosfatázy (AP) v séru nebo plazmě na fotometrických systémech.

Kat. číslo
104419910026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

ASAT (GOT) IFCC

Diagnostické činidlo pro kvantitativní in vitro stanovení ASAT (GOT) v lidském séru nebo heparinové plazmě na automatických fotometrických systémech.

Kat. číslo
126010010026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Gamma-GT FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení *- glutamyltransferázy v séru nebo plazmě fotometricky.

Kat. číslo
128019910026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Lipase DC FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení lipázy v séru nebo heparinové plazmě fotometricky.

Kat. číslo
143219910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CREATININE (ENZYM.)

Pro kvantitativní stanovení koncentrace kreatininu in vitro v lidském séru, plazmě nebo v moči.

Kat. číslo
981845
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CK-MB FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení CK-MB v séru nebo plazmě fotometricky.

Kat. číslo
116419910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

GAMMA-GT (IFCC)

Určeno pro kvantitativní stanovení aktivity Gamma-GT ((γ-glutamyl)-peptid: aminokyselina γ-glutamyltransferáza (GGT), EC 2.3.2.2) in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Kat. číslo
981377
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CK-NAC FS

Diagnostická činidla pro kvantitativní in vitro stanovení kreatinkinázy (CK) v lidském séru nebo lithium-heparinové plazmě na automatizovaných fotometrických systémech.

Kat. číslo
116019910026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

ALKALINE PHOSPHATASE (IFCC)

Pro kvantitativní stanovení aktivity alkalické fosfatázy (fosfohydroláza monoesteru kyseliny ortofosforečné, alkalické optimum, ES 3.1.3.1) in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Kat. číslo
981833
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Alpha Amylase CC FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení α-amylázy v lidském séru, heparinové plazmě nebo moči na automatizovaných fotometrických systémech.

Kat. číslo
105019910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CK-NAC FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení kreatinkinázy (CK) v lidském séru nebo lithium-heparinové plazmě na automatizovaných fotometrických systémech.

Kat. číslo
116019910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

LIPASE (COLORIMETRIC)

Pro kvantitativní stanovení koncentrace lipázy in vitro v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981846
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

LDH 21 FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení laktátdehydrogenázy (LDH) v lidském séru nebo heparinizované plazmě na automatických fotometrických systémech.

Kat. číslo
142519910704
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

ALT/GPT (IFCC)

Pro kvantitativní stanovení aktivity alaninaminotransferázy (L-alanin: 2-oxoglutarát aminotransferázy (ALT), EC 2.6.1.2) in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Kat. číslo
981361
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CK-MB FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení CK-MB v séru nebo plazmě fotometricky

Kat. číslo
116419910026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Pancreatic amylase CC FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení pankreatické amylázy v séru, plazmě nebo moči fotometricky.

Kat. číslo
105519910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Pyridoxal-5-Phosphate FS

Dodatkové činidlo ke kvantitativnímu stanovení ALT a AST v séru nebo plazmě fotometricky.

Kat. číslo
250109910030
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Alpha Amylase CC FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení α-amylázy v lidském séru, heparinové plazmě nebo moči na automatizovaných fotometrických systémech.

Kat. číslo
105019910026
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat