CK-MB

Pro kvantitativní in vitro stanovení aktivity podjednotky B isoenzymu CK-MB kreatinkinázy (ATP: kreatin-N-fosfotransferáza (CK), EC 2.7.3.2) v lidském séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
981834
Velikost balení
4 x 25 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

Toto činidlo používá imunoinhibiční metodu, která využívá monoklonální protilátku monomeru CK-M. Tato protilátka zcela inhibuje aktivitu CK-MM a polovinu aktivity CK-MB. Je tedy prováděn kvantitativní rozbor aktivity neinhibovaného monomeru CK-B. Toto stanovení CK-MB je dvoudílné tekuté stanovení.
Kreatinkináza katalyzuje reakci mezi kreatinfosfátem a ADP (adenosin-5'-difosfát), při níž se vytváří kreatin a ATP (adenosin-5'-trifosfát). Druhá z těchto sloučenin fosforyluje glukózu na G-6-P (glukózo-6-fosfát) za přítomnosti HK (hexokinázy). G-6-P je oxidována na 6-PG (glukonát-6-fosfát) a zároveň je ekvimolární množství NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfát) redukováno na NADPH v reakci katalyzované G-6P-DH (glukózo-6-fosfát dehydrogenáza). Zvýšení absorbance při 340 nm, které je důsledkem vytvoření NADPH, proporcionálně odpovídá aktivitě kreatinkinázy ve vzorku.


NÁVOD ke stažení zde


BEZPEČNOSTNÍ LIST – Reagencie A - ke stažení zde


BEZPEČNOSTNÍ LIST – Reagencie B - ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Kardiologie
Metoda
Fotometrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Sérum, Plazma
Regulační status produktu
IVD

Související produkty