Cefoxitin MRSA Supplement

Obohacovadlo kultivačního média určeného pro detekci meticilin rezistentních Staphyloccocus aureus.

Katalogové číslo
LC6069
Velikost balení
10 lahviček (pro 5 litrů média)
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology

Popis

Methicillinem rezistentní Staphylococcus aureus, známý jako MRSA, přitahuje mezinárodní pozornost kvůli své virulenci a rezistenci vůči několika antibiotikům.
Tato antimikrobiální rezistence představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví, jelikož je nyní považována za hlavní nemoc získanou v nemocnicích po celém světě.
Důležité změny pozorované v epidemiologických a mikrobiologických charakteristikách infekcí způsobených Staphylococcus aureus jsou důvodem pro zvýšení a prevalenci methicilinem rezistentního Staphylococcus aureus nosokomiálního (spojeného s hospitalizovanými pacienty) a proliferaci methicilinem rezistentního Staphylococcus aureus získaného ve společenství.
MRSA nadále představuje vážný problém v mnoha zdravotnických zařízeních; více než 50 % získaných Staphylococcus aureus pochází z jednotek intenzivní péče (JIP) a téměř 40 % z hospitalizovaných pacientů. Účinná, rychlá laboratorní diagnostika a testování citlivosti na antibiotika jsou klíčové pro léčbu, řízení a prevenci infekcí MRSA. Cefoxitin inhibuje růst Staphylococcus aureus citlivých na methicilin.
Cefamyciny (cefoxitin) jsou β-laktamová antibiotika, která indukují produkci PBP2a, transpeptidázy odpovědné za rezistenci na methicilin.

Složení - obsah 1 ks lahvičky pro obohacení 500 ml média:
Cefoxitin ................................................. ............. 2 mg
Pomocná látka (dostatečné množství)
Rekonstituujte původní lyofilizovanou lahvičku
přidáváním
Sterilní destilovaná voda ................................................ ...........5 ml

Příprava:
Asepticky rekonstituujte 1 lahvičku s 5 ml teplé sterilní destilované vody. Jemně míchejte až do úplného rozpuštění. Asepticky přidejte do 500 ml MRSA Chromogenního Agar Základu (Kat. 1423) nebo Modifikovaného MRSA Chromogenního Agar Základu (Kat. 1498), autoklávovaného a ochlazeného na 50 °C. Dobře promíchejte a rozdělte do sterilních nádob. Pokud je potřeba přidat doplněk Cefoxitin MRSA do jiného média, jako je Modifikovaný MRSA Chromogenní Agar Základ (Kat. 1498), řiďte se specifickými instrukcemi pro médium.

Technické parametry

Metoda
Kultivace
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Viz návod
Regulační status produktu
RUO