OPIATES

Pro kvalitativní nebo semikvantitativní stanovení opiátů v lidské moči in vitro.

Katalogové číslo
981625
Velikost balení
2 x 30 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

Stanovení opiátů je homogenní enzymová imunoanalýza, při níž se používají tekutá reagencie připravená k okamžitému použití. Stanovení je založeno na soutěžení mezi volnou drogou ze vzorku moči a drogou značenou enzymem glukózo-6-fosfát dehydrogenázou (G6PDH) o přesně dané množství vazebných míst specifické protilátky. Pokud není ve vzorku přítomna volná droga, váže se droga značená enzymem G6PDH na specifickou protilátku a enzymatická aktivita je inhibována. Tento jev vytváří přímý vztah mezi koncentrací drogy v moči a aktivitou enzymu. Enzymatická aktivita G6PDH je stanovena spektrofotometricky při 340 nm pomocí měření schopnosti tohoto enzymu přeměňovat nikotinamid adenin dinukleotid (NAD) na NADH.
Toto stanovení využívá mezní hodnotu (cut off) 300 µg/l (ng/ml) morfinu.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Drogy, Toxikologie
Metoda
Imunoturbidimetrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Moč
Regulační status produktu
IVD

Související produkty