KPC/MBL pro P.aeruginosa/Acinetobacter Confirm Kit

Diagnostická souprava pro detekci beta laktamázy.

Katalogové číslo
R98020(=98025)
Velikost balení
50 testů
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology

Popis

Tablety soupravy se používají pro in-vitro identifikaci mechanismu antimikrobiální rezistence metodou agaro-diskové difuze pro potvrzení mechanismu, kterým mikroorganismus získal rezistenci ke specifickým antimikrobiálním látkám.

Technické parametry

Metoda
Testování citlivosti
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Bakteriální kultura
Regulační status produktu
IVD