Fetuin-A (AHSG) Human ELISA

ELISA souprava je určená pro kvantitativní stanovení lidského fetuinu-A v séru, plazmě, moči, CSF nebo supernatantu buněčných kultur.

Katalogové číslo
RD191037100
Velikost balení
96 jamek (1 kit)
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager

Popis

Fetuin-A (AHSG) je 59 kDa glykoprotein, skládající se ze dvou cystatinu podobných domén a jedné menší, nepříbuzné domény. Jeho homology byly zjištěny u několika živočišných druhů včetně krysy (pp63), myši, morčete, králíka, ovce, skotu, prasete a člověka. Lidský gen pro AHSG je umístěn na chromozomu 3q27.
Protein je syntetizován v játrech, sekretován do krevního řečiště a ukládá se jako nekolagenní bílkovina v mineralizovaných kostech a zubech.
Sérový i v kostech deponovaný fetuin-A se váže na TGF-β a blokuje jeho vazbu na receptory na povrchu buněk. Ve vysokých koncentracích se vyskytuje v séru během fetální fáze, zatímco v dospělosti jeho hladina kolísá v závislosti na výskytu infekce, zánětu (v akutní fázi o 20-30 %) a maligních nádorových onemocnění.
Fetuin-A může ovlivňovat proces rozpoznávání zánětu modulací fagocytózy apoptických buněk makrofágy. Je také proteinem akutní fáze s negativním způsobem regulace.
Fetuin-A působí jako významný cirkulující inhibitor kalcifikace měkkých tkání, časté komplikace mnoha degenerativních onemocnění. Nízká sérová hladina fetuinu-A prokázala signifikantní spojení s valvulární kalcifikací, atherosklerosou, malnutricí a zánětem (MIAC syndrom) a u pacientů na dlouhodobé peritoneální dialýze je spojována s mortalitou kardiovaskulárních příhod, rakovinou a cirhózou jater.
Lidský fetuin-A je přirozeným inhibitorem tyrozinázové aktivity inzulin receptoru. Fetuin-A hraje významnou roli v metabolismu glukózy, inzulinové sensitivity, regulaci tělesné váhy a akumulaci tukové tkáně a mohl by být novým terapeutickým cílem v léčbě diabetu 2. typu, obezity nebo jiných inzulin-rezistentních stavů. Byla popsána role Fetuinu-A jako článku přímo spojujícího volné mastné kyseliny v krvi s obezitou jako stavem chronického zánětu způsobujícího ve svých důsledcích inzulinovou rezistenci.
Fetuin-A se tedy podílí přinejmenším na inhibici nežádoucí (cévní) kalcifikace, inhibici tyrozinázové aktivity inzulin receptoru a regulaci osteogeneze.
Stanovení koncentrace Fetuinu-A má význam zvláště pro diagnostiku chronického onemocnění ledvin, zvláště v jeho pokročilém stadiu (ESRD), odhad rizika komplikací souvisejících s kalcifikací měkkých tkání, a zvláště cév u pacientů závislých na hemodialýze, predikci mortality u pacientů s ischemickým onemocněním (infarktu myokardu nebo ischemické mozkové příhody).

Typ: sendvičová ELISA s protilátkou značenou avidin-peroxidázou (HRP)
Požadavek na vzorek: 10 µl/jamka
Celková doba analýzy je kratší než tři hodiny

Klinické použití a oblasti zkoumání:
-kalcifikace kostí a měkkých tkání
-chronické onemocnění ledvin a zdravotní komplikace u pacientů na hemolýze
-metabolický syndrom
-inzulinová rezistence
-ischemická choroba srdeční
-cévní onemocnění mozku

Dokumenty naleznete zde.

Technické parametry

Metoda
ELISA
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Sérum, Mozkomíšní mok (CSF, Likvor), Moč, Plazma, Plazma heparinová, Plazma citrátová
Regulační status produktu
IVD