Cystatin C Human ELISA

ELISA souprava je určená pro kvantitativní stanovení lidského proteinu Cystatin C v seru, plazmě, moči a mozkomíšním moku. 

Katalogové číslo
RD191009100
Velikost balení
96 jamek (kit)
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager

Popis

Inhibitory cysteinových proteas, nadrodina cystatinů, byly identifikovány v živočiších, rostlinách a prvocích. Všechny cystatiny inaktivují lysosomální cysteinové proteasy, např. katepsin B, H, K, L a S, stejně jako strukturně příbuzné rostlinné proteasy, např. papain a aktinidin. Lidský cystatin C je produkován konstantní rychlostí somatickými buňkami s jádrem a vyskytuje se hojně ve všech tělních tekutinách. Je to neglykosylovaný jednoduchý jednořetězcový protein složený ze 120 aminokyselinových zbytků s molekulovou hmotností 13,36 kDa a je charakterizován dvěma disulfidovými vazbami v karboxy-koncové oblasti. Protein je kódován genem CS73 lokalizovaném na krátkém raménku chromozómu 20.
Biologická funkce lidského cystatinu C a jeho role při různých patologických stavech byly předmětem četných studií. Nerovnováha mezi cystatinem C a cysteinovými proteasami je spojena s chorobami jako jsou např. zánět, selhání ledvin, rakovina, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex a dědičná cystatin C amyloidní angiopatie. Jeho zvýšené hladiny byly nalezeny u pacientů s autoimunitními chorobami, s kolorektálními tumory a metastázami, u pacientů se zánětem a u pacientů na dialýze. Koncentrace sérového cystatinu C koreluje negativně s rychostí glomerulární filtrace (GFR) stejně nebo lépe než kreatinin, a cystatin C tudíž byl nedávno navržen jako nový, vysoce citlivý marker změn v GFR.
Na druhou stranu se nízké hladiny cystatinu C objevují při defektu laminae elastica a následné ateroskleróze a aneurysmatu břišní aorty, jak ukazují poslední publikace. Výsledky jasně ukazují na spojitost hladin cystatinu C s výskytem infarktu myokardu, koronární smrtí a anginou pectoris. Navíc koncentrace cystatinu C korelují s triglyceridy, LDL-cholesterolem, BMI a věkem jedinců. Nízké koncentrace cystatinu C tudíž představují rizikový faktor pro sekundární kardiovaskulární události.

Typ: sendvičová ELISA s protilátkou značenou avidin-peroxidázou (HRP)
Požadavek na vzorek: 10 µl/jamka
Celková doba analýzy je kratší než 2 hodiny

Klinické použití a oblasti zkoumání:
-markery nervové tkáně
-nemoci ledvin

Dokumenty naleznete zde.

Technické parametry

Metoda
ELISA
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Plazma, Plazma citrátová, Plazma heparinová, Mozkomíšní mok (CSF, Likvor), Moč, Sérum
Regulační status produktu
IVD