Corticosteroid-Binding Globulin Human ELISA

Novinka

ELISA souprava je určená pro kvantitativní stanovení lidského globulinu vázajícího kortikosteroid (CBG, Transcortin) v séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
RD192234200R
Velikost balení
96 jamek (kit)
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager

Popis

Lidský transcortin neboli corticosteroid-binding glubulin (CBG), též označovaný serpinA6 je sekretovaný α1-glykoprotein skládající se z 405 aminokyselin s molekulovou váhou cca 52 kDa, který patří do skupiny serpinů.
Transcortin je primárně syntetizován hepatocyty v játrech a je přítomný v buňkách vnímavých ke glykokortikoidům. Jeho koncentrace je regulována estrogeny.

Primární funkcí CBG je transport progestinů a glukokortikoidů v krvi. CBG má jediné vazebné místo s velmi vysokou afinitou ke kortisolu a progesteronu. Kortisol cirkulující v krvi je až v 80-90 % navázán na CBG, na albumin je navázáno 14 % a 6 % je ve formě nevázaného kortisolu. Kortisol vázaný na CBG je biologicky neaktivní. Aktivní frakce kortisolu v plazmě tedy závisí na koncentraci CBG.

Defekt genu kódujícího transcortin je příčinou corticosteroid-binding deficience (CBG deficience), velmi zřídkavého postižení charakterizovaného redukovaným CBG poměrem, který vede k hypo/hypertenzi a svalovému vyčerpání. Ačkoliv transcortin patří do rodiny serpinů, nevykazuje žádnou proteázovou inhibici. Koncentrace CBG v plazmě neukazuje skoro žádné denní odchylky. Také nebyly pozorovány rozdíly u dospělých osob v závislosti na věku, pohlaví nebo menstruačním cyklu. Avšak v pupečníkové krvi byly naměřeny poloviční hodnoty měřené u dospělých, zatímco u dětí v předpubertálním věku byly hodnoty mnohonásobně vyšší. Hladina CBG vzrůstá v průběhu těhotenství a klesá u cirhózy jater. Léčba estrogeny, podávání hormonální antikoncepce, hormonální substituční léčby nebo příjem estrogenu během těhotenství je příčinou velmi znatelného vzrůstu koncentrace CBG. Naopak snížené hodnoty byly pozorovány při hypoproteinémii, polycystickém ovariálním syndromu, Cushingovu syndromu nebo kortikoidové léčbě a v některých případech i při deficienci vitamínu B12. Extrémně nízké hodnoty CBG byl naměřeny u pacientů v septickém šoku, zatímco hodnota nevázaného kortisolu vzrůstá. Velmi významná klinická aplikace stanovení koncentrace CBG spočívá v jeho velmi vysoké afinitě ke kortisolu. Hodnota biologicky aktivního, tj. nevázaného kortisolu, se pak zjišťuje z koncentrace celkového kortisolu a CBG.

Typ: sendvičová ELISA s protilátkou značenou biotinem
Požadavek na vzorek: 5 µl/jamka
Celková doba analýzy je kratší než 3 hodiny

Klinické použití a oblasti zkoumání:
-imunitní odpověď
-zánět
-steroidní hormony

Dokumenty naleznete zde.

Technické parametry

Metoda
ELISA
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Sérum, Plazma heparinová, Plazma citrátová, Plazma
Regulační status produktu
IVD