CO2 (BICARBONATE)

Pro kvantitativní stanovení koncentrace CO2 (hydrogenuhličitanu) in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
981371
Velikost balení
2 x 100 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

CO2 (ve formě hydrogenuhličitanových iontů) reaguje s fosfoenolpyruvátem za tvorby oxaloacetátu a fosfátu. Reakce je katalyzována fosfoenolpyruvát karboxylázou (PEPkarboxyláza). Malát dehydrogenáza (MDH) poté katalyzuje redukci oxaloacetátu na malát a oxidaci NADH na NAD+. Výsledné snížení absorbance při 380 nm je přímo úměrné množství hydrogenuhličitanu přítomného ve vzorku.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Vnitřní prostředí
Metoda
Fotometrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Sérum, Plazma
Regulační status produktu
IVD

Související produkty