CARBAMAZEPINE

Pro kvantitativní stanovení karbamazepinu in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
981645
Velikost balení
18 + 18 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology

Popis

Metoda:

Při tomto stanovení karbamazepinu se využívá technologie rekombinantní DNA (patent USA č. 4708929), která vytváří jedinečný homogenní systém enzymové imunoanalýzy.
Stanovení je založeno na bakteriálním enzymu ß-galaktosidáze, který byl genetickou modifikací rozdělen na dva neaktivní fragmenty. Tyto fragmenty spontánně reasociují a vytvářejí plně aktivní enzym, který za podmínek stanovení štěpí substrát. Přitom dochází ke změně barvy, kterou lze spektrofotometricky měřit.
Při stanovení analyt ve vzorku soutěží s analytem konjugovaným s jedním neaktivním fragmentem ß-galaktosidázy o vazebné místo protilátky. Je-li analyt ve vzorku přítomen, váže se na protilátku. Neaktivní enzymové fragmenty zůstávají volné a mohou tak vytvořit aktivní enzym. Pokud analyt ve vzorku přítomen není, protilátka se váže na analyt konjugovaný s neaktivním fragmentem, což inhibuje reasociaci neaktivních fragmentů ß-galaktosidázy a žádný aktivní enzym se netvoří.
Množství vytvořeného aktivního enzymu a výsledná změna absorbance jsou přímo úměrné množství léku přítomného ve vzorku.


NÁVOD ke stažení zde


BEZPEČNOSTNÍ LIST – Reagencie A - ke stažení zde


BEZPEČNOSTNÍ LIST – Reagencie B - ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Toxikologie, TDM
Metoda
Imunoturbidimetrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Plazma, Sérum
Regulační status produktu
IVD

Související produkty