Bicarbonate

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení koncentrace hydrogenuhličitanu (CO2) v lidském séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
981888
Velikost balení
4 x 4 ml
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Karešová Pavla
Karešová Pavla
Product Manager
Clinical Chemistry & Hematology

Popis

Metoda:

CO2 (ve formě hydrogenuhličitanových iontů) reaguje s fosfoenolpyruvátem za tvorby oxaloacetátu a fosfátu. Reakce je katalyzována fosfoenolpyruvát karboxylázou (PEP-karboxyláza). Analog NAD (3-acetylpyridin-Adenin-dinukleotid (APAD)) reaguje s glukózou za přítomnosti glukózy dehydrogenázy (GDH) a vzniká lakton a analog NADH. Malát dehydrogenáza (MDH) poté katalyzuje redukci oxaloacetátu na malát a oxidaci analogu NADH na analog NAD+. Výsledné snížení absorbance při 405 nm je přímo úměrné množství hydrogenuhličitanu přítomného ve vzorku.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde

Technické parametry

Aplikace
Vnitřní prostředí
Metoda
Fotometrie
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Plazma, Sérum
Regulační status produktu
IVD

Související produkty