Novinka

Diagnostika založená na microRNA pomáhá odhalit rakovinu varlat včas. Movember je tady!

BioVendor Group se stává výhradním distributorem inovativních testů odhalujících rakovinu varlat. Metoda pracuje s měřením hladiny microRNA a BioVendor tak rozšiřuje své portfolio diagnostických přístupů.

“Diagnostice založené na miRNA se věnujeme už více než čtyři roky. Jde o moderní metody testování, které mají budoucnost nejen v diagnostice různých onkologických onemocnění, ale také neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimer nebo Parkinson, kde je zcela zásadní odhalit onemocnění včas,” vysvětluje Veronika Grešáková, produktová manažerka pro microRNA, která se v BioVendoru zabývá právě molekulární diagnostikou.

Diagnostické soupravy, které bude BioVendor Group výhradně dodávat na český i slovenský trh vyrábí německý výrobce mir|detect. Testy už prošly CE IVD certifikací, mají tak za sebou potřebné klinické testování a laboratoře a onkologické ústavy je mohou okamžitě aplikovat pro diagnostiku svých pacientů.

BioVendor Group se ale zabývá i vlastním vývojem v oblasti microRNA diagnostiky a pracuje tak například na diagnostické metodě pro odhalení nádoru tlustého střeva z krve pacienta. 

 

Spolehlivá metoda pro odhalení rakoviny varlat

“Diagnostika pomocí miRNA je v tomto případě založená na měření hladiny jedné konkrétní microRNA, jejíž hladiny se mění specificky při germinálních nádorech. Metoda je tak spolehlivější než dosavadní diagnostika pomocí proteinových markerů, jejichž zvýšení může ovlivnit množství faktorů, které s onkologickým onemocněním ani nemusí souviset,” popisuje Grešáková. Diagnostická metoda využívající měření microRNA tak ukazuje specificky na onemocnění varlat.

Díky miRNA lékaři včas odhalí návrat rakoviny

Testy je sice možné využít i pro primární diagnostiku rakoviny varlat, nicméně větší potenciál mají pro následný monitoring pacientů s pozitivním nálezem. V primární fázi je totiž specificita těchto nových markerů kolem 50 %.  

Díky následnému sledování hladiny microRNA ale dochází k včasné detekci návratu rakoviny a pacient tak nemusí například nezbytně podstupovat reoperaci nebo chemoterapii. Častěji pak mohou lékaři pacientovi zasažený orgán zachránit. Klasické proteinové markery jsou totiž měřitelné až v pozdější fázi vývoje onemocnění, kdy už může být pozdě.

O novou metodu projevil zájem Masarykův onkologický ústav

“Nedávno proběhlo školení pro Masarykův onkologický ústav, který o nové metody testování tohoto onemocnění projevil zájem,” říká Grešáková. Nová diagnostická souprava je určena právě pro laboratoře a větší ústavy, které se zaměřují na včasnou diagnostiku onkologických onemocnění.

"Rozhodli jsme se diagnostiku pomocí měření miRNA minimálně vyzkoušet, protože MOÚ se specializuje na péči onkologicky nemocných. Stále se hledají nové markery, které by umožnily odhalit přítomnost tumoru v ranných stadiích a umožnily by včasný záchyt návratu choroby. Klasické tumorové markery tu touhu po diagnostice časných stadií nádoru nenaplnily a proto posunutím diagnostiky na molekulární úroveň bychom v miRNA mohli hledané markery s vysokou senzitivitou a specificitou pro přítomnost tumoru objevit," komentuje primářka oddělení laboratorní medicíny na MOÚ, MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.  

 Další využití microRNA v diagnostice

MicroRNA se už využívá například také pro diagnostiku BKV (lidský polyomavirus), který je v populaci velmi rozšířen a běžně není pro zdravého člověka ohrožující, protože přežívá v ledvinách pouze v latentní fázi. “Riziko ale nastává ve chvíli, kdy jsou tyto ledviny transplantovány do těla jiného pacienta. Po transplantacích se totiž využívají tzv. imunosupresiva, která potlačují funkci imunitního systému. Ten však zabraňuje množení viru v ledvinách. Vlivem imunosupresiv je tato funkce imunitního systému oslabena a virus se může začít replikovat,” vysvětluje další využití microRNA Grešáková.  

“Reakce v těle pacienta s transplantovanou ledvinou se pak příliš neliší v případě, že se jedná o nakažení lidským polyomavirem a v případě odmítnutí štěpu. Zásadně se ale liší léčba obou těchto stavů. Díky měření specifických hladin microRNA jsou lékaři schopni rozlišit, o kterou z reakcí se jedná a nasadit správnou léčbu včas,” dodává. Metodu už v České republice ve spolupráci s BioVendor Group testuje například Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Další aktuality

Událost Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace navštívila BioVendor!

9. dubna 2024
Paní Helena Langšádlová nás poctila návštěvou, během které jsme měli příležitost strávit příjemné chvíle v obohacující diskuzi o klíčových tématech naší společnosti a možnostech jejího dalšího rozvoje.
Čtěte dále
Událost Nárůst případů černého kašle v České republice

Nárůst případů černého kašle v České republice

duben 2024
Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, počet nakažených v letošním roce mluví o opaku. Zaznamenáváme rekordní výskyt této choroby. V BioVendoru jsme připraveni.
Čtěte dále
Událost Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

Společnost Podané ruce a GeneXpert: Snazší přístup k léčbě HCV

duben 2024
V rámci našeho společného úsilí o zlepšení přístupu k léčbě viru hepatitidy C (HCV) u osob, které užívají drogy injekčně, jsme ve spolupráci s klinikou Podané ruce o.p.s. spustili provoz analyzátoru GeneXpert.
Čtěte dále
Událost XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

XVIII. ročník Regionální konference Nejedlého Kladno

16. dubna 2024
V půlce dubna proběhne již 18. ročník Regionální konference – Nejedlého Kladno a naše divize se tradičně účastní, tentokrát i s přednáškou na téma MxA - marker virové infekce.
Čtěte dále
Událost Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

Aktuální směry v rutinní analýze nukleových kyselin

20. - 21. března 2024
V polovině března se Hotel Zlatá Štika v Pardubicích proměnil v epicentrum vědy a výzkumu. Pojďte se spolu s námi retrospektivně podívat na 18. ročník konference RANK.
Čtěte dále
Událost Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

Týden mozku 2024: Svět neurovědy na dosah ruk

11. - 17. března 2024
V rámci globální iniciativy Brain Awareness Week, největší světové kampaně zaměřené na zvyšování veřejného povědomí o významu a přínosech vědeckého bádání v oblasti mozku, se i Česká republika zapojí do celosvětové osvěty.
Čtěte dále
Novinka Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

Rozšiřujeme nabídku ELISA souprav, které sami vyrábíme!

březen 2024
Celá řada ELISA souprav je validována pro různé typy vzorků a soupravy obsahují kontroly kvality, které umožnují sledovat konzistenci měřených výsledků a minimalizují riziko vzniku chyb.
Čtěte dále
Událost Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

Ve třetím roce svého působení nabízí CLIA 50 testovacích parametrů a IVDR certifikací

březen 2024
Projekt CLIA od společnosti BioVendor Group vstupuje do třetího roku svého působení na trhu a úspěšně se zavádí na prestižních pracovištích v České republice i v zahraničí.
Čtěte dále