Souhlas se zpracováním osobních údajů

Projevením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů týkajících se vaší osoby zpracovávaných společností BioVendor – Laboratorní medicína a.s. (dále také jako „správce“). Rovněž Vás chceme informovat o Vaších právech souvisejících s tímto zpracováním.

Osobní údaje registrovaných uživatelů

  • Správce uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů a to jméno, příjmení, telefon a email.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem nákupu na e-shopu biovendor.cz a využívání servisních služeb správce.
  • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od posledního přihlášení uživatele.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpravováním údajů, ke kterým dal souhlas v tomto dokumentu. Po odvolání souhlasu má zpracovávatel povinnost tyto údaje dál nezpracovávat a to tím, že údaje vymaže.

Nemáte povinnost uvedené osobní údaje poskytnout, nicméně, bez nich nebudeme mít všechny potřebné údaje pro vyřízení Vaších objednávek.