Specifické proteiny

Dostalíková Eva
Dostalíková Eva
Customer Support Specialist
Biochemistry & Hematology
+420 603 792 991
26 položek
E-shop hlavní obrázek

Transferin

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení transferinu v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981943
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CRP

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení CRP v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981933
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Albumin MST

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení albuminu v lidském séru, plazmě a moči.

Kat. číslo
981927
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

IgG New

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení imunoglobulinu G v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981937
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

IgA New

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení imunoglobulinu A v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981936
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

IgM New

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení imunoglobulinu M v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981938
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Rheumatoid factor FS

Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení revmatoidního faktoru (RF) v séru nebo heparinizované plazmě na automatických fotometrických systémech

Kat. číslo
170229910021
Výrobce
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Rheumatoid Factors 2

Pro kvantitativní stanovení revmatoidních faktorů in vitro v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981920
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Complement C3

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení komplementu C3 v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981931
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Complement C4

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení komplementu C4 v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981932
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

sTransferrin Receptor (sTfR)

sTfR (Soluble Transferrin Receptor)

Kat. číslo
981945
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Apolipoprotein A1

Pro diagnostické kvantitativní stanovení apoplipoproteinu A1 (Apo1) in vitro v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981929
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

APOLIPOPROTEIN A-1 (Liquid)

Pro kvantitativní in vitro stanovení apolipoproteinu A-I (APO A-I) v séru a plazmě při posuzování riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Kat. číslo
LP2116
Výrobce
Randox laboratories Ltd.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

APOLIPOPROTEIN B (Liquid)

Pro kvantitativní stanovení apolipoproteinu B in vitro
(Apo B) v séru a plazmě.

Kat. číslo
LP2117
Výrobce
Randox laboratories Ltd.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

Beta-2 Microglobulin reagent

Turbidimetrický test pro kvantitativní stanovení in vitro β2mikroglobulinu v séru.

Kat. číslo
BM3887
Výrobce
Randox laboratories Ltd.
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CRP High Sensitivity

Pro kvantitativní stanovení nízkých koncentrací CRP in vitro v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981798
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

CRP Plus 2x3 ml

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení CRP v lidském séru a plazmě.

Kat. číslo
981934
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat
E-shop hlavní obrázek

D-Dimer

Pro diagnostické použití in vitro při kvantitativním stanovení koncentrace D-Dimeru v lidské plazmě.

Kat. číslo
981946
Výrobce
Thermo Fisher Scientific QY
Poptat