Osmometry

Brychtová Jana
Brychtová Jana
Product Manager
Microbiology
+420 606 042 908

Analyzátory k měření koncentrace částic v roztoku.

2 položky

Osmometrie je technika, která měří osmolární koncentraci. Tato metoda využívá změn, které způsobují částice rozpuštěné v rozpouštědle. Každá částice (iont, atom, molekula) v roztoku se podílí na konečné hodnotě osmotického tlaku stejnou měrou.