GeneXpert

Dulavová Eva
Dulavová Eva
Product Manager
Filtry

Systém GeneXpert je POCT - uzavřená, plně integrovaná platforma generující přesné výsledky ve velmi krátkém čase. Kombinuje extrakci nukleové kyseliny z primárního vzorku s real-time PCR amplifikací a následným vyhodnocením.

3 položky

Analýza je 100% kompletní, kit zahrnuje veškeré nutné kroky včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Stačí vložit primární vzorek.