Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům

Účelem projektu „Výzkum a vývoj v oblasti in vitro diagnostiky společnosti BioVendor - Laboratorní medicína a.s. reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008633", bylo rozšíření speciálního centra zajišťujícího experimentální vývoj a výzkum v oblasti in vitro diagnostiky.

Centrum je náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně.

Výstupy experimentálního výzkumu a vývoje jsou aplikovatelné zejména v oblasti in vitro diagnostiky.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

 

EU logo

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:

· Příprava rekombinantních antigenů (včetně velkoobjemové exprese)

· Příprava monoklonálních protilátek

· Purifikace a konjugace protilátek

· Izolace a měření microRNA v různých typech biologických vzorků

· Vývoj detekčních systémů pro měření microRNA (miREIA, Two-tailed PCR)

· Měření vybraných analytů metodou CLIA

 

Bližší informace: Mgr. Kateřina Karpíšková, specialista analytického servisu Tel.: +420 549 124 171 e-mail: karpiskova@biovendor.com www.biovendor.com www.biovendor.cz

© BioVendor 2013 Created by REDENGE