Bio Vendor

XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Luhačovice

Moravsko-slovenské dny jsou tradiční akcí pořádanou Společností pro lékařskou mikrobiologii a letos se v Luhačovicích ve dnech 7.-9. října 2021 koná již 27. ročník. Společnosti BioVendor LM a TestLine patří k pravidelným účastníkům a sponzorům této konference. Naše produkty skvěle doplňují odborný program, který zahrnuje klinickou mikrobiologii v jejím plném rozsahu, včetně aktuálního tématu, a tím je  Covid-19.

 

Kongres se odehraje v Městském domě kultury Elektra, v lázeňském městě Luhačovice

 

Kongres je určen lékařské odborné veřejnosti a vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům pracujících ve zdravotnictví. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.Konkrétní témata programu jsou následující:

  •     Covid-19
  •     diagnostické metody v lékařské mikrobiologii
  •     rezistence bakterií k antimikrobním přípravkům
  •     bakteriální infekce a možnosti léčby
  •     nové antimikrobiální přípravky
  •     bakteriální zoonózy
  •     problematika mykotických infekcí
  •     problematika virových infekcí

Na setkání s Vámi se těší

tým mikrobiologie:

a tým molekulární biologie:

 

 

27.9.2021