Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert Norovirus

Xpert Norovirus
Katalogové číslo: GXNOV-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení pro kvalitativní detekci Norovirů - genotypu I a II. Tento test poskytuje možnost okamžité reakce na požadavek vyšetření přítomnosti Noroviru. Příprava vzorku srovnatelná s testem na Clostridium Difficile, tedy 2-3 minuty manuální práce. Veškeré další kroky jsou automatizovány. Analýza je prováděna přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je necelé dvě hodiny. Souprava je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku a lze jej jednoduše připojit na laboratorní informační sytém.
Test na vyžádání Cepheid Xpert eliminuje potřebu dalších nebo opakovaných testů a rozezná Norovirus GI/GII v 90 minutách.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE