Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert MTB/RIF ultra

Xpert MTB/RIF ultra
Katalogové číslo: GXMTB/RIF-ULTRA-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci přítomnosti Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k podaným antibiotikům. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku Mycobacteria zabere max. 15 minut a automatizovaná analýza trvá 90 minut.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí.

Mycobacterium Tuberculosis test na systému Genexpert umožňuje specifickou identifikaci přítomnosti bakterie a okamžité určení její možné rezistence k antibiotiku Rifampicinu.

Certifikace: CE, IVD
Technické specifikace:

Délka testu: 90 minut
Sensitivita: 93.5%
Specificita: 94.0%

http://www.youtube.com/watch?v=ma2-tpsMdxc

http://www.cepheidinternational.com/tests-and-reagents/ce-ivd-test/xpert-mtbrif

© BioVendor 2013 Created by REDENGE