Xpert HIV VIRAL LOAD

Xpert HIV VIRAL LOAD
Katalogové číslo: GXHIV-VL-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci a kvantifikaci HIV. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku zabere max. 1 minutu a automatizovaná analýza trvá 90 minut.

- Kit s spolehlivým kvantifikačním rozmezím 40-10,000,000 HIV-1 RNA kopií na mL.
- detekce skupiny M subtypů A, B, C, D, AE, F, G, H, AB, AG, J, K, skupiny N a skupiny O

Certifikace: CE, IVD

Technické specifikace:

Délka testu: 90 minut

Cíl detekce: HCV RNA Genotyp 1-6

Typy vzorků 1 mL plasmy.
Kontroly extrakce a kvantifikace Sample Volume Adequacy (SVA)
High and Low Internal Quantification Standards (IQS-H/IQS-L)
Kontroly sond a detekce Probe Check Control

Limit detekce plasma: LOD WHO: 15.3 IU/mL
Limit kvantifikace 40 IU/mL

Primery a próby se vážou specificky na vysoce konzervovaný region 5' LTR


Skladování kitu 2-28°C

© BioVendor 2013 Created by REDENGE