Bio Vendor

Xpert HIV-1-QUAL

Xpert HIV-1-QUAL
Katalogové číslo: GXHIV-QA-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci HIV-I přímo z primárního materiálu - plné krve nebo krevních skvrnek. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku zabere max. 1 minutu a automatizovaná analýza trvá 90 minut.

Detekční kit zahrnuje HIV-1 skupinu M subtypy A, B, C, D, F, G, H, A/E a AB,
CRF AG/GH, J, K, skupinu N a skupinu O

Sensitivita:

Plná krev: <280 copies/ml (3rd WHO)
Krevní skvrnky: <670 copies/ml (3rd WHO)

Kontroly obsažené v kazetě:

-Sample Preparation Control (SPC): non-infectious armored RNA
-Sample Volume Adequacy (SVA)
-Probe Check Control (PCC)

 

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=lPTHRqDyWC4

https://www.youtube.com/watch?v=j-y3xi1K7JE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fsz7N4YvHao&feature=emb_title

 

Aktualizovaný certifikát analýzy: na vyžádání

Související produkty

 • Xpert HIV VIRAL LOAD

  Xpert HIV VIRAL LOAD

  Kód: GXHIV-VL-CE-10Cepheid Europe

  Kompletní řešení pro automatizovanou detekci a kvantifikaci HIV. Spolehlivě kvantifikuje v rozmezí 40-10,000,000 HIV-1 RNA kopií na mL
  Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Výsledky k dispozici za 90 minut.

 • Xpert HCV VIRAL LOAD

  Xpert HCV VIRAL LOAD

  Kód: GXHCV-VL-CE-10Cepheid Europe

  Kompletní řešení pro automatizovanou detekci a kvantifikaci viru hepatitidy C s nejvyšší sensitivitou na trhu 4.0 IU/mL v EDTA u plasmy a 6.1 IU/mL v séru.. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace.

 • GeneXpert I

  GeneXpert I

  Kód: GXI-1-LCepheid Europe

  Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná ,molekulárně genetická platforma, která umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

 • GeneXpert II - 2 Site

  GeneXpert II - 2 Site

  Kód: GXII-2-LCepheid Europe

  Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná ,molekulárně genetická platforma, která umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

 • GeneXpert System IV

  GeneXpert System IV

  Kód: GXIV-4-LCepheid Europe

  Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná ,molekulárně genetická platforma, která umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

 • GeneXpert XVI

  GeneXpert XVI

  Kód: GXXVI-8-LCepheid Europe

  Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná ,molekulárně genetická platforma, která umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

 • Xpert HBV - 1 viral load

  Xpert HBV - 1 viral load

  Kód: GXHBV-VL-CE-10Cepheid Europe


  Test slouží ke kvantifikaci a detekci virové DNA viru hepatitidy B a klinické výsledky poskytuje už za jednu hodinu. Manipulace s testem je stejná jako u ostatních souprav GeneXpert. Prvním krokem je přenos séra/plazmy do kazety a druhým krokem vložení kazety do přístroje, testování lze snadno implementovat v jakékoliv laboratoři.

 • Xpert HCV VL Fingerstick (10 tests)

  Xpert HCV VL Fingerstick (10 tests)

  Kód: GXHCV-FS-CE-10Cepheid Europe


  Test slouží k diagnostice jedinců s vysokým rizikem infekce HCV.