Xpert HIV-1-QUAL

Xpert HIV-1-QUAL
Katalogové číslo: GXHIV-QA-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci HIV-I přímo z primárního materiálu - plné krve nebo krevních skvrnek. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku zabere max. 1 minutu a automatizovaná analýza trvá 90 minut.

Detekční kit zahrnuje HIV-1 skupinu M subtypy A, B, C, D, F, G, H, A/E a AB,
CRF AG/GH, J, K, skupinu N a skupinu O

Sensitivita:

Plná krev: <280 copies/ml (3rd WHO)
Krevní skvrnky: <670 copies/ml (3rd WHO)

Kontroly obsažené v kazetě:

-Sample Preparation Control (SPC): non-infectious armored RNA
-Sample Volume Adequacy (SVA)
-Probe Check Control (PCC)

http://www.cepheid.com/en/cepheid-solutions-uk/clinical-ivd-tests/virology/xpert-hiv-1-qual

© BioVendor 2013 Created by REDENGE