Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert Enterovirus

Xpert Enterovirus
Katalogové číslo: GXEV-100N-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení nejen pro detekci enterovirových meningitid. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém i reagencie mají CE/IVD/FDA značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku trvá necelých 5 minut a automatizovaná detekce výsledku trvá 2,5 hodiny. Zejména u dětí je tato rychlá detekce velkým přínosem. Umožňuje téměř okamžité odlišení meningitidy, způsobené enteroviry od bakteriálních meningitid a následně pak přesné zacílení léčby.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testovacích nároků v jakémkoli klinickém prostředí.

EV test na systému GeneXpert umožňuje rychlou detekci enterivorové meningitidy. Princip testu je založen na využití TaqMan prób v multiplex Real-Time PCR.

Detekce 60 různých serotypů enterovirů :

Cílová oblast: 5´netranslatovaný UTR region enterovirové RNA
Interní kontrola
Armored RNA SPC (Kontrola purifikace i amplifikace vzorku)

A: Coxsackie A2-A8, A10, A12, A14, A16, EV71
B: Coxsackie A9, B1-B6, Echo 1-7, 9, 11-21, 24-27, 29-33, EV69
C: Coxsackie A11, A13, A15, A17-22, A24
D: EV68, EV70
Poliovirus: Poliovirus 1-3

Certifikace: CE, IVD, FDA

Délka testu: 2,5 hodiny

Sensitivita: 96.3%
Specificita: 97.2%
(Prospective clinical samples evaluated against "Clinical Diagnosis")

Sensitivita: 100%
Specificita: 97%
(Banked prospectively collected clinical samples evaluated against "Clinical Diagnosis")

http://www.cepheidinternational.com/tests-and-reagents/ce-ivd-test/xpert-ev-test

© BioVendor 2013 Created by REDENGE