Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert C-Difficile

Xpert C-Difficile
Katalogové číslo: GXCDIFFICILE-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná platforma generující přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Příprava vzorku trvá necelou minutu a automatizovaná analýza C.Difficile trvá 45 minut.

Clostridium difficile test na systému Genexpert (Cepheid) nabízí kompletní řešení pro detekci patogenu Clostridium difficile a identifikaci epidemických kmenů 027/NAP/BI. Nabízená analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace.

Detekce tří cílů: Toxin B, binární Toxin, a tcdC zajišťuje vynikající pokrytí a nabízí předpokládanou identifikaci epidemických kmenů 027/NAP/BI.

Certifikace: CE, IVD

Délka testu: 45 minut
Sensitivita: 93.5%
Specificita: 94.0%

© BioVendor 2013 Created by REDENGE