Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert BCR-ABL Ultra

Xpert BCR-ABL Ultra
Katalogové číslo: GXBCRABL-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR s reverzní transkripcí a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. BCR-ABL ULTRA je vylepšený monitorovací test, který je možné provádět přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je necelé dvě hodiny. Certifikace: CE, IVD Sensitivita: 4.5-5.0 log reduction Specificita: EDTA: 99.5% PAXgene: 100% Dynamické rozpětí: 6 log Typ vzorku: EDTA nebo PAXgene zkumavky Potřebný objem vzorku: 4 mL Detekovaný cíl: P210 b2a2=e13a2 b3a2=e14a2 Srovnání s WHO Referenčním panelem BCR-ABL Standardů použitím referenčních sekundárních Standardů pro každý lot.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE