Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Xpert BCR-ABL Monitor

Xpert BCR-ABL Monitor
Katalogové číslo: BCR-100N-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém GeneXpert je jediný systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testovacích nároků v jakémkoli klinickém prostředí.

BCR-ABL monitorovací test je jediným možným testem na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je necelé dvě hodiny.

Certifikace: CE, IVD

Sensitivita: >3 logs

Detekovaný cíl: P210
b2a2=e13a2
b3a2=e14a2

http://www.cepheidinternational.com/tests-and-reagents/ce-ivd-test/xpert-bcr-abl-monitor

http://www.youtube.com/watch?v=ihnku6DfCiM

© BioVendor 2013 Created by REDENGE